Voimatassulaiset

Eeva Kahilaniemi

Eeva_netti_21

Eeva on Voimatassun palveluiden sydän, ikuinen uuden opiskelija, innovoija ja monitoiminainen, joka ei pelkää tarttua haasteisiin tai kehittää uutta. Eeva on yrityksen toimitusjohtaja ja koulutukseltaan toimintaterapeutti (AMK) ja yhteisöpedagogi (AMK).

Eeva vastaa myös asiakaspaikkatiedusteluihin.

Puhelin: 040 358 9827
Sähköposti: voimatassu@voimatassu.fi

Tutustu Eevaan

Olen toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi ja työskentelen Voimatassulla yrittäjänä sekä toimintaterapeuttina. Autan mielelläni sinua ja perhettäsi arjen haasteissa, olipa kyse sitten tunnetaitojen harjoittelusta, pyörällä ajamisen opettelusta tai arjen taitojen, kuten kahvinkeiton tai pukeutumisen (uudelleen) opettelusta. Toimintaterapeutin puoleen onkin hyvä kääntyä kun tarvitset tukea omatoimiseen arjesta selviytymiseen sekä toimintakyvyn tukemiseen.

Minulla on toimintaterapeuttina kokemusta monipuolisesti eri ikäisten lasten ja nuorten sekä aikuisten toimintaterapiasta yksityissektorilta sekä lyhyelti neurologisesta kuntoutuksesta sairaalamaailmasta. Nykyinen asiakaskuntani koostuu pääosin nuorista ja nuorista aikuisista, jotka käyvät vastaanotolla eläinavusteisessa toimintaterapiakuntoutuksessa sekä yksittäisistä alakouluikäisistä lapsista. Valtaosalla asiakkaista on jonkinlaista neuropsykiatriasta haastetta.

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi (AMK), joten erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentely on tullut tutuksi vuosien saatossa eri konteksteissa. Muuta työkokemusta, ennen toimintaterapeutiksi valmistumista, minulle on kertynyt muun muassa lastensuojelun erityisen tuen yksiköstä ohjaajan tehtävistä sekä perhekodista. Olen työskennellyt myös kouluttajan tehtävissä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin parissa, lasten ryhmäperhepäivähoidossa vastaavana lastenhoitajana, tehnyt opettajan ja kouluttajan sijaisuuksia sekä keikkatöitä kehitysvammapuolella. Monipuolinen työkokemukseni erilaisten ja eri ikäisten asiakasryhmien kanssa on antanut paljon perspektiiviä myös nykyiseen työhöni.

Koen tärkeksi oman työni ja osaamiseni jatkuvan kehittämisen. Tämän vuoksi olen sosiaali- terveys- ja kasvatusalan opintojen/koulutusten lisäksi haalinut itselleni osaamista myös yrityksen kehittämiseen liittyen. Hyödynnän aktiivisesti osana työtäni myös eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä ja koenkin tärkeäksi myös eläinten käyttäytymistieteiden tuntemisen, mihin eläintenkouluttaja- opinnot ovat minua johdattaneet lukuisten muiden eläin- ja luontokoulutusten ohella.

Löydät Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemen myös Facebookista.

Toimintaterapian perustyön ohella käyn kouluttamassa eri alojen ammattilaisia muun muassa eläinavusteisesta työskentelystä, koira-avusteisista menetelmistä sekä Green Care -työotteesta. Osallistumme myös mielellämme erilaisiin tapahtumiin Voimatassu-palveluiden puitteissa.

Eevan koulutustausta

Koulutustausta

Muu täydennyskoulutus

Muut lyhyemmät koulutuspäivät ja -kokonaisuudet

Julkaisut

 • Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin -kirja 2016 ja 2020
 • Green Care -menetelmäopas 2018 ja 2020, yhdessä Leena Löfin kanssa

Tomi Vähä-Kouvola

Tomi_netti_21

Tomi on Voimatassun toinen yrittäjä.  Tomi huolehtii käytännön tietotekniikkaan liittyvistä asioista sekä taloushallinnon pyörittämisestä. Tomi toimii sivutoimisesti myös tieisännöitsijänä Tapconetilla.

Puhelin: 045 208 3413
tomi@voimatassu.fi

Erja Kahilaniemi

siluetti nainen

Erja on Voimatassun vahva taustatuki ja yrityksen osakas. Erja vastaa lukukoirakerhotoiminnasta Teiskossa, vaikka muuten viettääkin ”rauhallisia” eläkepäiviä Voimatassun pikkuväestä huolehtien aikuisten tehdessä töitä.

 • Kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja (eläkkeellä)
 • Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä -ohjaaja
 • Green Care -menetelmien, eläinavusteisen työskentelyn sekä koirien käyttäytymistieteiden koulutuksia ja seminaareja

Toimintaterapeutit

Noora Nenonen

Noora_netti_22

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina pääosin lasten kanssa. Työskentelen pääosin Tampereella ja ympäristökunnissa, kuten Kangasalla.

Puhelin: 050 477 3114
noora@voimatassu.fi

Tutustu Nooraan

Työskentelen Voimatassussa toimintaterapeuttina. Koulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK), filosofian maisteri sekä tanssija. Minut tavoittaa virka-aikaan maanantaista torstaihin.

Olen työskennellyt vuosia erilaisten ryhmien kanssa lapsista vanhuksiin ja työporukoista mielenterveyskuntoutujiin. Kaikkea tekemistäni yhdistää kiinnostus ihmisten mielen ja kehon liikkeisiin.

Olen utelias ja haluan ymmärtää ihmisiä, maailmaa ja erilaisia ilmioitä. Minua kiinnostavat erityisesti kehon ja mielen yhteys sekä itsetunnon ja toimijuuden tukeminen. Uskon siihen, että aina voi oppia jotain uutta ja mielenkiintoista.

Itselleni luonto ja luovuus ovat tärkeä osa elämää ja hyödynnän niitä mahdollisuuksien mukaan myös terapiatyössä. Erityisesti lähellä sydäntä ovat eläimet sekä luontoympäristöistä metsät, vuoret ja vesi.

Muutama sananen minusta

ALUE: Toimintaterapeutti, erityisesti lasten ja nuorten toimintaterapia

KOULUTUS: Toimintaterapeutti AMK, FM (tanssintutkimus), HuK (taidekasvatus), tanssija

HARRASTUKSET: luonnon ihmettely ja ihailu, käsillä värkkääminen, puutarhapalstan hoito ja herkuttelu

OLEN HYVÄ nauttimaan pienistä hetkistä ja näkemään kauneutta ympärilläni

RENTOUDUN veden äärellä ja korkeissa paikoissa, mutta myös omassa punaisessa nojatuolissa istuskellen

TOIMINTATERAPEUTTINA olen keskusteleva, kuunteleva, joustava ja turvallinen. Uskon ilon kautta tekemiseen sekä mahdollisuuksien olemassaoloon, ja toivon voivani tukea myös asiakkaita niiden näkemisessä. Minulle on tärkeää työskennellä yhdessä asiakkaan kanssa hänen päämääriänsä kohti.

MOTTO: Ole rohkea ja kiltti!

Koulutukset

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Filosofian maisteri (tanssintutkimus)
 • Hum. kand. (taidekasvatus)
 • tanssija

Muita lyhyempiä koulutuksia

 • Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op
 • Työkykykoordinaattori 10 op
 • Green care kursseja (15 op)
 • Photovoice – osallistavan valokuvauksen fasilitointi
 • Psykologian perusopintojen kursseja

Elisa Uitto

Elisa_netti_22

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina pääosin lasten kanssa. Työskentelen mm. Tampereella ja ympäristökunnissa, kuten Akaa ja Ylöjärvi

Puhelin: 050 443 7227
elisa@voimatassu.fi

Tutustu Elisaan

Työskentelen Voimatassussa toimintaterapeuttina. Koulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK). Minut tavoittaa arkisin virka-aikaan.

Haluan pysyä ammatissani ajan tasalla. Mielestäni toimintaterapeutin ammatti tarjoaa aina jotain uutta opittavaa. Olen suorittanut Green Care perusteet koulutuksen. Haaveenani on suorittaa Green Care opintoja laajemmin, sillä luonnolla on vaikutus terveyteen, hyvinvointiin ja kokonaisvaltaiseen elämänlaatuun. Koen luonnon itselleni hyvin merkitykselliseksi ja voimaannuttavaksi. Hyödynnän mielelläni Green Care menetelmiä toimintaterapiassa, mikäli se on tarkoituksenmukaista tavoitteen saavuttamisen kannalta.

ALUE: Toimintaterapeutti, erityisesti lasten ja nuorten toimintaterapia

KOULUTUS: Toimintaterapeutti

HARRASTUKSET: Liikunta, maalaaminen ja valokuvaaminen

OLEN HYVÄ kuuntelemaan ja olen hetkessä aidosti läsnä. Ajattelen positiivisen kautta ja pyrin löytämään erilaisia ratkaisuja myös haastaviltakin tuntuvissa tilanteissa.

RENTOUDUN liikkuen luonnossa koirani kanssa.

TOIMINTATERAPEUTTINA olen helposti lähestyttävä, positiivinen, tunnollinen ja luova. Asiakkaan omat mielenkiinnon kohteet ovat minulle tärkeitä ja huomioin ne työssäni. Pyrin luomaan turvallisen ja kannustavan ilmapiirin toimintojen harjoitteluun, mikä mahdollistaa harjoittelun mielekkäällä tavalla ilman epäonnistumisen pelkoa.

Muutama sananen minusta

MOTTO: Muista iloita arjen pienistäkin onnistumisista.

Koulutukset:

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Green Care perusteet 5 op
 • Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille 10 op
 • Lasten kynätaidot

Tuuli Eerola

tuuli-voimatassu-web

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina pääasiassa nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Työskentelyaluettani ovat Tampere ja ympäristökunnat.

Puhelin: 050 533 8311
tuuli@voimatassu.fi

Tutustu Tuuliin

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina pääasiassa nuorten ja aikuisten kanssa. Työkokemusta olen kerryttänyt erikoissairaanhoidosta mm. fysiatrian, kirurgian ja neurologian erikoisaloilta. Työssäni pidän haasteista ja jatkuvasta uuden oppimisesta. Koulutushaaveitani ovat mm. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja eläinavusteisuus.

Muutama sananen minusta

Olen hyvä: Löytämään ratkaisuja ja positiivisia puolia asioista.

Harrastukset: Kuntosali ja videopelit sekä koiramummelin kanssa touhuaminen. Lisäksi tykkään leipoa ja olen hiljattain innostunut viherkasveista ja pilateksesta. Innostun helposti uusista asioista.

Rentoudun: Läheisteni seurassa, pelaamalla ja liikkumalla.

Toimintaterapeuttina olen helposti lähestyttävä ja kannustava. Etsin yhdessä asiakkaan kanssa tämän voimavaroja ja vahvuuksia näiden hyödyntämiseksi asiakkaan arjessa. Asiakkaan mielenkiinnonkohteet ovat minulle tärkeitä työssäni ja pyrin huomioimaan ja hyödyntämään niitä työskentelyssäni.

Koulutustausta

 • Toimintaterapeutti AMK
 • Viheralan artesaani

Tiina Voutilainen

tiina-netti-2022

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina pääosin lpäiväkoti-ikäisten lasten ja kouluikäisten kanssa. Työskentelen Tampereella ja ympäristökunnissa.

Puhelin: 050 513 7700
tiina@voimatassu.fi

Tutustu Tiinaan

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina ja olen asiakkaiden tavoitettavissa arkisin virka-aikaan. Koulutukseltani olen Toimintaterapeutti (AMK) sekä Yhteisöpedagogi(AMK).

Minulle on kertynyt monipuolisesti kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä muun muassa nuorisotyön ja lastensuojelun puolelta.

Muutama sananen minusta

Harrastukset: liikunta, retkeily ja lukeminen

Olen hyvä: nauttimaan elämän pienistä asioista

Rentoudun: omassa rauhassa kahvikuppi kädessä tai ystävien kanssa nauraen

Toimintaterapeuttina olen: lempeä, luotettava ja leikkisä. Uskon, että yhteistyöllä, positiivisella asenteella ja tsempillä saavutetaan parhaat tulokset.

Koulutustausta

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Yhteisöpedagogi(AMK)

Muut lyhyemmät koulutuspäivät ja -kokonaisuudet

 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
 • Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö  täydennyskoulutus, JAMK (meneillään) 10 op.

Sofia Vaara

sofia-netti_22

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina pääosin kouluikäisten lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten kanssa. Työskentelyaluettani ovat Tampere ja ympäristökunnat, kuten Kangasala.

Puhelin: 045 329 7933
sofia@voimatassu.fi

Tutustu Sofiaan

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina. Koulutukseltani olen Toimintaterapeutti (AMK) sekä kokki. Minut tavoittaa arkisin virka-aikana.

Terapiaprosessissa minua kiehtovat asiakkaani kokonaisvaltainen ymmärtäminen sekä erilaisten luovien keinojen hyödyntäminen. Haluan löytää yhteisen sävelen asiakkaani kanssa ja sitä kautta juuri hänelle personoidun tavan toimia yhteisiä tavoitteitamme kohti parempaa arkea. Minulle luonto sekä eläimet tuovat hyvinvointia sekä merkitystä arkeen. Olen opinnoissani suorittanut Green Care perusteet, ja haaveenani on kehittää osaamistani luonnon hyödyntämisessä osana terapiaprosessia.

Muutama sananen minusta

Harrastukseni: Liikunta, leipominen, retkeily, maalaaminen, tanssiminen, puutarhaus sekä marjastaminen.

Olen hyvä löytämään positiivisuutta kaikkialta, heittäytymään sekä olemaan läsnä tilanteessa, kun tilanteessa.

Toimintaterapeuttina olen iloinen, luova sekä kannustava.

Rentoudun riippumatossa luonnon äärellä tai leffan äärellä sohvalla/karvamatolla, kissojani rapsutellen.

Motto: ’’Huomenna on uusi pitkä päivä, sanoi äiti. – Aivan jokaisen oma alusta loppuun. Se on hauska ajatus.’’ – Muumipappa ja meri

Koulutukset:

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Green Care perusteet
 • Hotelli- ravintola ja catering perustutkinto

Hetamaria Ala-Nissilä

hetamaria-voimatassu-web

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina pääasiassa kouluikäisten ja nuorten kanssa. Työskentelen pääasiassa Tampereella ja Lempäälän alueilla.

Puhelin: 050 3240 440
hetamaria@voimatassu.fi

Tutustu Hetamariaan

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina ja olen asiakkaiden tavoitettavissa maanantaista torstaihin virka-aikaan.

Olen kiinnostunut erityisesti kehon ja mielen yhteydestä ja sen vahvistamisesta erilaisin keinoin. Ihmisyys kaikkine tunteineen kiehtoo minua loputtomasti! Teen mielelläni tunnetyöskentelyä sekä itsetuntemusta lisäävää työtä. Työssäni hyödynnän mielelläni myös kehollisia ja luovia menetelmiä. Me ihmiset olemme osa luontoa, vaikkakin tämä tuntuu välillä meiltä monilta unohtuvan. Koen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeänä elementtinä luontosuhteen vahvistamisen, ja pyrinkin hyödyntämään työssäni asiakkaiden lähiympäristöjen ja vastaanottotilojemme lisäksi myös mm. lähimetsiä.

Muutama sananen minusta

Alue: Kouluikäisten ja nuorten toimintaterapia

Harrastukset: metsässä ja vesistöjen lähettyvillä käveleskely tai hölkkäily, laulaminen, jooga

Olen hyvä: ihastelemaan ja ihmettelemään, pohtimaan ihmisyyden suuria kysymyksiä, hassuttelemaan, oppimaan jatkuvasti uutta

Toimintaterapeuttina olen helposti lähestyttävä, kannustava, rohkaiseva ja leikkisä

Motto: Kiitollisuus on supervoima, jonka jokainen voi oppia ottamaan käyttöön

Koulutukset:

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kasvatustieteiden maisteri (KM, yleinen kasvatustiede)

Lisäkoulutuksia:

 • Zones of Regulation
 • Sensomotorinen valmentaja
 • Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille 10op

Salla Lappi

Salla Lappi

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa, Tampereella ja ympäristökunnissa.

Toimintaterapeutti  (aikuiset)

Puhelin: 050 354 3666

salla@voimatassu.fi

Tutustu Sallaan

Työskentelen Voimatassulla aikuisten toimintaterapeuttina. Olen koulutukseltani toimintaterapeutti (AMK) ja fysioterapeutti (AMK). Aikaisemmalta koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM).

Minulle on kertynyt monipuolisesti työkokemusta erilaisten asiakasryhmien parissa. Olen työskennellyt toimintaterapeuttina psykiatrisessa sairaalassa, ikäihmisten päivätoimintakeskuksessa ja neurologisen kuntoutuksen puolella sekä erityisohjaajana kehitysvammaisten asumispalvelussa. Lisäksi minulla on aikaisempaa kokemusta työskentelystä maahanmuuttajien kanssa.

Koen, että matkan varrella kertyneet kokemukset ja kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa ovat äärettömän arvokkaita ja suuri rikkaus toimintaterapeutin työssä. Minua kiehtoo ihminen kokonaisvaltaisesti: mielen ja kehon yhteys, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi. Luonto on minulle tärkeä voimavara, ja toivon voivani tuoda voimaannuttavia luontokokemuksia myös osaksi toimintaterapiaa aina kun se on mahdollista.

Muutama sananen minusta

Harrastukset: luonnossa liikkuminen, kaupungilla kuljeskelu, koiran kanssa touhuilu, ratsastus, jooga

Olen hyvä: innostumaan uusista asioista, löytämään pieniä ihailun ja ihmetyksen aiheita

Rentoudun: metsässä tai veden äärellä ja/tai juomalla kupin kahvia

Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää olla aidosti läsnä tilanteessa kuin tilanteessa ja kohdata jokainen ihminen arvostavasti, ainutlaatuisena itsenään. Toimintaterapeuttina olen kuunteleva, kannustava ja rohkaiseva. Minulle on tärkeää tukea asiakasta etsimään ja ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, vahvuuksiaan ja mielenkiinnonkohteitaan, joiden varaan voidaan yhteistuumin lähteä rakentamaan turvallista, toimivaa, omannäköistä arkea.

Satu Wink

Satu Wink

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina pääosin lasten kanssa ja olen asiakkaiden tavoitettavissa arkisin virka-aikaan. Koulutukseltani olen Toimintaterapeutti (AMK) sekä kengitysseppä.

Toimintaterapeutti (lapset ja nuoret)

Puhelin: 045 3129559

satu@voimatassu.fi

Tutustu Satuun

Minulle on kertynyt monipuolisesti kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä Turun kaupungilta lastensuojelun vastaanottoyksiköstä sekä erilaisista työtehtävistä kehitysvammapuolelta. Olen avoin uuden oppimiselle, ja tulevaisuudessa toivon voivani kouluttautua ratsastusterapeutiksi ja suorittamaan lisää opintoja eläinavusteisuudesta.

Muutama sananen minusta

Harrastukset: Ratsastus, metsästys ja kuntosali

Olen hyvä: Näkemään hyvän ihmisissä ja löytämään mahdollisuuksia ongelmien sijaan.

Rentoudun: Luonnossa, hevosen selässä istuen tai koirien kanssa vaeltaen.

Toimintaterapeuttina olen: Leikkisä, ymmärtäväinen ja aito. Pyrin löytämään jokaisen asiakkaan kohdalla juuri hänelle merkitykselliset asiat, joiden kautta oppiminen on helpompaa ja miellyttävämpää.

Koulutustausta

Toimintaterapeutti (AMK)
Kengitysseppä (Erikoisammattitutkinto, YSAO)

Muut lyhyemmät koulutuspäivät ja -kokonaisuudet

Hevosavusteinen toiminta
Green care -perusteet

Toimintaterapia alihankintayhteistyö:

Anna-Maria Koskela

Anna-Maria-kuva

Voimatassu  tekee alihankinta-yhteistyötä Toimintaterapia Amikon / Anna-Maria Koskelan kanssa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiapalveluiden osalta. Toimintaterapia Amiko toimii Parkanon ja Kihniön alueilla. Kysy vapaista Kelan asiakaspaikoista ko. alueella suoraan Anna-Marialta.

045 182 1412

toimintaterapia.amiko@gmail.com

https://www.toimintaterapiaamiko.fi/

Tutustu Anna-Mariaan

Olen toiminut toimintaterapeuttiyrittäjänä lokakuusta 2016. Nyt teen töitä kaksi päivää viikossa, tiistaina ja torstaina. Kesäkuusta 2021 huhtikuuhun 2023 olin lapsen kanssa kotona.

Valmistuin toimintaterapeutiksi 2012, ja työkokemusta on tullut ennen yrittäjyyttä kuntoutuslaitoksesta yksityiseen firmaan ja terveyskeskukseen.

Minua on kuvattu toimintaterapeuttina mm. näin: ”Lempeä mutta tomera” ”Aito, iloinen ja ammattitaitoinen” ja ”Leikkisä ja iloinen, empaattinen rinnalla kulkija.”

Koulutustausta:

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Nepsyvalmentaja
 • Lasten tunnetaito-ohjaaja
 • Ja useita lyhyitä koulutuksia, kuten arviointimenetelmiä.

 

Lisätietoja löytyy nettisivuiltani https://www.toimintaterapiaamiko.fi/

 

Lisäksi firma on Facebookissa ja Instagramissa.

Yhteistyökumppanit

Pauliina Hautala

Pauliina_netti_21

Alihankintayhteistyössä:

Voimatassu -palvelut tekee alihankinta-yhteistyötä sosionomi ja kuvataiteilija Pauliina Hautalan (Tmi Pauliina Hautalan/Latvarellin) kanssa muun muassa Voimavaunu -liikkuva tila palveluiden osalta. Pauliina vastaa myös Voimatassun kuvituksista ja hänen käsialaansa nähdäänkin monissa Voimatassun materiaaleissa.

Puhelin: 044 318 7543

pauliina@pauliinahautala.fi

Valma, lapinporokoira

voimatassu_kirja-1936

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry työnäyttö 2018

Ruu, labradorinnoutajamix

rajattu-valma

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry työnäyttö 2018