Tuotteet_kirja-5812

Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin kirja (Eeva Kahilaniemi, 2016)