Toimintaterapiaryhmä

Voimatassu_Kauppi_WEB-5544

Kevät 2021

Lasten toimintaterapiaryhmä: Valma ja Vilperit

Ryhmä kokoontuu: 14.2.-30.5.2022 välisenä aikana aina maanantaisin kello 15-16.30.

Kertamäärä: 15 kertaa
Kesto: 90 minuuttia
Kenelle: alakouluikäisille lapsille noin 7-10 v.

Toimintaterapiaryhmässä lapsi pääsee harjoittelemaan sosiaalisten taitojen ohella motoriikkaa, kehon hallintaa ja toiminnanohjauksen taitoja yhdessä muiden ikätovereiden kanssa. Vertaistuki onkin tärkeä osa kuntoutumista ja mikäpä onkaan mukavampaa kuin harjoitella uusia taitoja turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä.

Ryhmässä on kaksi aikuista ja ryhmään otetaan 4-6 lasta. Ryhmä toteutuu, kun lapsia on vähintään 4. Ryhmään voi tulla joko Kelan toimintaterapiaryhmä- maksusitoumuksella tai kunnan palvelusetelillä. Ryhmä toteutuu Tampereella Voimatassun vastaanottotiloissa sekä lähialueen luontoympäristöjä hyödyntäen.

Toimintaterapiaryhmässä korostuu kolme teemaa, motoriikka ja kehon hallinta, toiminnanohjaus sekä luontokuntoutus.

Motoriikka

Ryhmässä harjoitellaan kehonhallintaan, tasapainoon sekä motoriikkaan liittyviä valmiuksia ja taitoja.

Toiminnanohjaus

Ryhmässä harjoitellaan toiminnanohjauksen taitoja eli kykyä suunnitella, koordinoida ja toteuttaa toimintaa, jotta lapsi pystyisi suoriutumaan arjestaan entistä itsenäisemmin.

Luontokuntoutus

Hyödynnämme kuntoutuksessa luontoa ja eläinavusteisia menetelmiä. Ryhmässä hyödynnämme vastaanottotilojen lisäksi lähialueen luontoa ja metsäympäristöjä sekä satunnaisesti myös kuntoutuskoirien apua. Ryhmässä ollaan myös paljon ulkona ja se ei sovellu eläinallergisille lapsille.

Lataa tästä lasten toimintaterapiaryhmän mainos »

Nuorten toimintaterapiaryhmä: Nuotiota ja sympatiaa

Ryhmä kokoontuu: 10.2.-30.5.2022 välisenä aikana aina torstaisin kello 15-16.30.
Kertamäärä: 15 kertaa
Kesto: 90 minuuttia
Kenelle: yläkouluikäisille nuorille noin 13-17 v.

Ryhmässä harjoitellaan tunnetaitoja, vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja yhdessä toiminnanohjaustaitojen kera.

Toimintaterapiaryhmässä nuori pääsee harjoittelemaan sosiaalisten taitojen ohella tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä toiminnanohjauksen taitoja yhdessä muiden ikätovereiden kanssa. Vertaistuki onkin tärkeä osa kuntoutumista ja mikäpä onkaan mukavampaa kuin harjoitella uusia taitoja turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä.

Ryhmässä on kaksi aikuista ja ryhmään otetaan 4-6 nuorta. Ryhmä toteutuu, kun nuoria on vähintään 4. Ryhmään voi tulla joko Kelan toimintaterapiaryhmä -maksusitoumuksella tai kunnan palvelusetelillä. Ryhmä toteutuu Tampereella Voimatassun vastaanottotiloissa sekä lähialueen luontoympäristöjä hyödyntäen.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Ryhmässä harjoitellaan tunteiden ilmaisua ja sosiaalisten – ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Toiminnanohjaus

Ryhmässä harjoitellaan toiminnanohjauksen taitoja eli kykyä suunnitella, koordinoida ja toteuttaa toimintaa, jotta nuori pystyisi suoriutumaan arjestaan entistä itsenäisemmin.

Luontokuntoutus

Hyödynnämme kuntoutuksessa luontoa ja eläinavusteisia menetelmiä. Ryhmässä hyödynnämme vastaanottotilojen lisäksi lähialueen luontoa ja metsäympäristöjä sekä satunnaisesti myös kuntoutuskoirien apua. Ryhmässä ollaan myös paljon ulkona ja se ei sovellu eläinallergisille nuorille.

Lataa tästä nuorten toiminterapiaryhmän mainos »