Toimintaterapiaryhmä

Voimatassu_toimintaterapia_3

Kevät 2025

Lasten toimintaterapiaryhmä: Toivo -tunneryhmä

Ryhmä kokoontuu: Seuraava ryhmä suunnitteilla keväälle 2025, ei ryhmää syksyllä 2024
Kertamäärä: 15 kertaa + 2 vanhempien ohjauskertaa a´ 60 min
Ryhmäkerran kesto: 90 minuuttia sekä 2 x 60 min vanhempien tapaamiskertaa. Lisäksi mahdollisuus 1 verkostokäyntiin.
Kenelle: noin 2-3 -luokkalaisille eli noin 8-10 v. lapsille

Vapaat paikat: –

Toimintaterapiaryhmässä lapsi pääsee harjoittelemaan tunnetaitoja sekä sosiaalisia taitoja ja toiminnanohjauksen teemoja yhdessä muiden ikätovereiden kanssa. Vertaistuki onkin tärkeä osa kuntoutumista ja mikäpä onkaan mukavampaa kuin harjoitella uusia taitoja turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Ryhmässä on vähintään kaksi aikuista (+mahdollinen terapia-avustaja/toimintaterapeuttiopiskelija) ja ryhmään otetaan 4-5 lasta. Ryhmä toteutuu, kun lapsia on vähintään 4. Ryhmään voi tulla joko Kelan toimintaterapiaryhmä- maksusitoumuksella tai hyvinvointialueen/ kunnan palvelusetelillä. Ryhmä toteutuu Tampereella Voimatassun vastaanottotiloissa sekä lähialueen luontoympäristöjä hyödyntäen.

Ryhmään tulevalla lapsella tulee olla perusvalmiudet pienryhmässä toimimiseen sekä lapsen tulee kyetä toimimaan osana ryhmää myös liikkuvissa/muuttuvissa tilanteissa, joissa ryhmäkerta toteutuu esimerkiksi ulkona. Suosittelemme, että lapsi on käynyt yksilökuntoutuksessa ennen toimintaterapiaryhmään tuloa. 

Mikäli mietit lapsen soveltuvuutta ryhmään, kysy rohkeasti lisää Voimatassun toimistolta toimisto@voimatassu.fi tai suoraan ryhmää ohjaavilta toimintaterapeuteilta noora@voimatassu.fi tai hetamaria@voimatassu.fi ryhmän käytännön toteutuksesta.

Mitä harjoitellaan? 

TUNNETAIDOT – Ryhmässä harjoitellaan yhdessä tunnetaitoja eli kykyä havaita, ilmaista ja säädellä omia tunteita. Tunnetaidot ovat itsetuntemuksen ja hyvän mielenterveyden perusta.

SOSIAALISET TAIDOT – Ryhmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja eli yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, jotta lapsi pystyisi suoriutumaan arjestaan entistä itsenäisemmin.

LUONTOKUNTOUTUS Hyödynnämme kuntoutuksessa mahdollisimman paljon luontoelementtejä sekä lähiluontoa. Ryhmässä ollaan myös ulkona ja seikkaillaan vastaanottotilojen lisäksi lähialueen metsäympäristössä ja luonnossa jos vain ryhmän/lasten kokoonpano sen sallii. Ryhmä ei sovellu eläinallergisille tai -pelkoisille lapsille, sillä toimitiloissamme työskentelee viikottain kuntoutuskoira.

Nuorten toimintaterapiaryhmä: Nuotiota ja sympatiaa

Ryhmä kokoontuu: Ei sovittua aloitusta, voit ilmoittautua jonoon/kiinnostuneiden listalle niin otamme yhteyttä kun saamme ryhmän kasaan. 

Kertamäärä: 15 kertaa
Kesto: 90 minuuttia
Kenelle: yläkouluikäisille nuorille noin 13-17 v.

Ryhmässä harjoitellaan tunnetaitoja, vuorovaikutusta ja sosiaalisia taitoja yhdessä toiminnanohjaustaitojen kera.

Toimintaterapiaryhmässä nuori pääsee harjoittelemaan sosiaalisten taitojen ohella tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä toiminnanohjauksen taitoja yhdessä muiden ikätovereiden kanssa. Vertaistuki onkin tärkeä osa kuntoutumista ja mikäpä onkaan mukavampaa kuin harjoitella uusia taitoja turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä.

Ryhmässä on kaksi aikuista ja ryhmään otetaan 4-6 nuorta. Ryhmä toteutuu, kun nuoria on vähintään 4. Ryhmään voi tulla joko Kelan toimintaterapiaryhmä -maksusitoumuksella tai kunnan palvelusetelillä. Ryhmä toteutuu Tampereella Voimatassun vastaanottotiloissa sekä lähialueen luontoympäristöjä hyödyntäen.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Ryhmässä harjoitellaan tunteiden ilmaisua ja sosiaalisten – ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Toiminnanohjaus

Ryhmässä harjoitellaan toiminnanohjauksen taitoja eli kykyä suunnitella, koordinoida ja toteuttaa toimintaa, jotta nuori pystyisi suoriutumaan arjestaan entistä itsenäisemmin.

Luontokuntoutus

Hyödynnämme kuntoutuksessa luontoa ja eläinavusteisia menetelmiä. Ryhmässä hyödynnämme vastaanottotilojen lisäksi lähialueen luontoa ja metsäympäristöjä sekä satunnaisesti myös kuntoutuskoirien apua. Ryhmässä ollaan myös paljon ulkona ja se ei sovellu eläinallergisille nuorille.