Toimintaterapia-arviointi

Voimatassu_toimintaterapia_2

Teemme perusterapiatyön ohella pienimuotoisesti myös toimintaterapia-arviointeja. Asiakas ohjautuu toimintaterapia-arvioon pääasiassa esimerkiksi hyvinvointialueen/kunnan maksusitoumuksen kautta, kun arjessa on herännyt huolta asiakkaan toimintakykyyn liittyen.

Toimintaterapia-arvio pitää sisällään 3–5 tapaamiskertaa, joilla tehdään standardoituja toimintaterapiatestejä, havainnoidaan mahdollisuuksien mukaan asiakasta tämän omassa arjessa tai vähintään vastaanottotilanteessa sekä haastatellaan asiakasta ja tämän lähiympäristöä. Tarvittaessa asiakasta ja tämän lähiympäristöä pyydetään vastaamaan kirjallisiin kyselylomakkeisiin ja itsearviointeihin, joiden avulla tuetaan toimintaterapia-arvion tekemistä.

Arvioinnin jälkeen toimintaterapeutti laatii kirjallisen palautteen, joka sisältää myös jatkosuosituksen joko toimintaterapiakuntoutukseen tai mahdollisesti muuhun palvelumuotoon, jos se koetaan asiakkaan arjen kannalta merkityksellisemmäksi. Tarvittaessa toimintaterapia-arvion loppukeskustelussa annetaan ohjausta myös asiakkaalle tai tämän lähiympäristölle tarpeisiin ja haasteisiin liittyen.

 

Toimintaterapia-arviointiin?

Toimintaterapia-arviointiin voit tulla joko itsemaksavana tai esimerkiksi vakuutusyhtiön maksamana. Hyvinvointialueet myös ostavat jonkin verran toimintaterapia-arvioita, sillä eivät pysty itse tuottamaan kaikkia tarvittavia toimintaterapia-arvioita. Toimintaterapia-arvioinnin hinta vaihtelee 550- 950 € välillä riippuen toimintaterapia-arvioinnin sisällöstä, käyntimääristä, käytettävistä terapia-arviointimenetelmistä sekä toteutustavasta. Tarkemman hinnaston toimintaterapiaan löydät täältä.

 

Voimatassulla käytössä olevat toimintaterapian arviointimenetelmät

Lapsille

 • RALLA -leikki- ja kaveritaitojen havainnointi
 • GOAL
  • Mittaa 7-17-vuotiaiden lasten hieno- ja karkeamotoriikkaa toiminnallisin keinoin.
 • Miller Function & Participation Scales (M-FUN)
  • Arviointimenetelmällä arvioidaan lapsen motorista suoriutumista erilaisista kouluun sekä kotiin liittyvissä askareissa. Arviointimenetelmä soveltuu noin 2,5-8 -vuotiaille.
 • Miller Assessment For Preschoolers (MAP)
 • Strukturoitu sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi
  • Kliinisessä havainnoinnissa arvioidaan lapsen sensomotorisia perusvalmiuksia. Arviointi on luonteeltaan strukturoitu, mutta ei normitettu.
 • Beery Developmental Test of Visual-Motor Integration (Beery VMI)
  • Arviointimenetelmä, jonka avulla arvioidaan lapsen motorista koordinaatiota, visuaalista hahmottamista sekä visuomotoriikkaa.

Nuorille ja aikuisille

 • OSA – Toimintamahdollisuuksien itsearviointi
 • Adolescent/Adult Sensory Profile Self Questionnaire
 • MOHOST – Inhimillisen toiminnan mallin seulonta-arviointi
  • Arvioinnilla mitataan asiakkaan toiminnallista osallistumista itsestä huolehtimisen, tuotteliaisuuden ja vapaa-ajan alueilla. Arviointimenetelmän käyttö perustuu asiakkaan toiminnan havainnointiin todellisessa toimintaympäristössä.
 • OPHI-II – Occupational Performance History Interview
  • OPHI-II on asiakkaan toimintahistoriaa ja toimintakykyä arvioiva haastattelu.

Kysy lisää toimintaterapia-arvioinnista

Voimatassu_Nirva_6_2022_WEB_0415

Voimatassu toimisto / asiakaspaikkakyselyt

Puhelin:+358 50 558 0025
Sähköposti: toimisto@voimatassu.fi