Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi

Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi

Olen toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi ja työskentelen oman yritykseni Voimatassu Ky:n ja Toiminimi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen puitteissa.

Minulla on toimintaterapeuttina kokemusta neurologisesta kuntoutuksesta sairaalamaailmasta sekä lasten ja nuorten toimintaterapiasta yksityispuolelta.

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi (AMK), joten erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentely on tullut tutuksi vuosien saatossa eri konteksteissa. Muuta työkokemusta, ennen toimintaterapeutiksi valmistumista, minulle on kertynyt muun muassa lastensuojelun erityisen tuen yksiköstä ohjaajan tehtävistä sekä perhekodista. Olen työskennellyt myös kouluttajan tehtävissä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin parissa sekä lasten ryhmäperhepäivähoidossa vastaavana lastenhoitajana.

Toimintaterapian perustyön ohella käyn kouluttamassa mm. eläinavusteisesta työskentelystä sekä Green Care -menetelmistä eri kohderyhmiä. Osallistumme myös mielellämme erilaisiin tapahtumiin Voimatassu -palveluiden puitteissa.

Koulutustausta

 • Toimintaterapeutti, AMK
 • Yhteisöpedagogi, AMK (humanistinen ja kasvatusala)
 • Yrittäjän ammattitutkinto
 • Eläintenhoitaja, Eläintenkouluttajan suuntautuminen (AT)
 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto (opinnot meneillään)

Muu täydennyskoulutus

 • Tenavat tasapainoon -koulutuspäivät
 • Green Care -korkea-asteen opinnot
 • Koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutus, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry/Ammattiopisto Livia
 • Eläinavusteinen valmentaja, Alfa Partners Oy
 • Kouluttajan erikoistumisopinnot, Humak

Julkaisut

 • Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin -kirja 2016
 • Green Care -menetelmäopas 2018, yhdessä Leena Löfin kanssa
Mainokset