Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi

Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi

Olen toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi ja työskentelen oman yritykseni Voimatassu Ky:n ja Toiminimi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen puitteissa.

Minulla on toimintaterapeuttina kokemusta lasten ja nuorten toimintaterapiasta yksityissektorilta sekä neurologisesta kuntoutuksesta sairaalamaailmasta.

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi (AMK), joten erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentely on tullut tutuksi vuosien saatossa eri konteksteissa. Muuta työkokemusta, ennen toimintaterapeutiksi valmistumista, minulle on kertynyt muun muassa lastensuojelun erityisen tuen yksiköstä ohjaajan tehtävistä sekä perhekodista. Olen työskennellyt myös kouluttajan tehtävissä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin parissa, lasten ryhmäperhepäivähoidossa vastaavana lastenhoitajana, tehnyt opettajan ja kouluttajan sijaisuuksia sekä keikkatöitä kehitysvammapuolella. Monipuolinen työkokemukseni erilaisten ja eri ikäisten asiakasryhmien kanssa on antanut paljon perspektiiviä myös nykyiseen työhöni.

Koen tärkeksi oman työni ja osaamiseni jatkuvan kehittämisen. Tämän vuoksi olen sosiaali- terveys- ja kasvatusalan opintojen/koulutusten lisäksi haalinut itselleni osaamista myös yrityksen kehittämiseen liittyen. Hyödynnän aktiivisesti osana työtäni myös eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä ja koenkin tärkeäksi myös eläinten käyttäytymistieteiden tuntemisen, mihin eläintenkouluttaja (AT) opinnot ovat minua johdattaneet lukuisten muiden eläin- ja luontokoulutusten ohella.

Toimintaterapian perustyön ohella käyn kouluttamassa eri alojen ammattilaisia muun muassa eläinavusteisesta työskentelystä sekä Green Care -menetelmistä. Osallistumme myös mielellämme erilaisiin tapahtumiin Voimatassu -palveluiden puitteissa.

Koulutustausta

 • Toimintaterapeutti, AMK
 • Yhteisöpedagogi, AMK (humanistinen ja kasvatusala)
 • Yrittäjän ammattitutkinto
 • Eläintenhoitaja, Eläintenkouluttajan suuntautuminen (AT)
 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto (opinnot meneillään)

Muu täydennyskoulutus

 • Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sosiaali- ja terveysaloilta, mm. Jamk
 • Tenavat tasapainoon -koulutuspäivät
 • Ralla leikki- ja kaveritaitojen koulutus
 • Green Care -korkea-asteen opinnot, JAMK
 • Koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutus, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry/Ammattiopisto Livia
 • Eläinavusteinen valmentaja, Alfa Partners Oy
 • Kouluttajan erikoistumisopinnot, Humak

Julkaisut

 • Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin -kirja 2016
 • Green Care -menetelmäopas 2018, yhdessä Leena Löfin kanssa
Mainokset