Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi

Olen toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi ja työskentelen Voimatassulla yrittäjänä ja toimintaterapeuttina. Autan mielelläni sinua ja perhettäsi arjen haasteissa, olipa kyse sitten tunnetaitojen harjoittelusta, pyörällä ajamisen opettelusta tai arjen taitojen, kuten kahvinkeiton tai pukeutumisen (uudelleen) opettelusta. Toimintaterapeutin puoleen onkin hyvä kääntyä kun tarvitset tukea omatoimiseen arjesta selviytymiseen sekä toimintakyvyn tukemiseen.

Minulla on toimintaterapeuttina kokemusta lasten ja nuorten toimintaterapiasta yksityissektorilta sekä lyhyelti neurologisesta kuntoutuksesta sairaalamaailmasta.

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi (AMK), joten erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentely on tullut tutuksi vuosien saatossa eri konteksteissa. Muuta työkokemusta, ennen toimintaterapeutiksi valmistumista, minulle on kertynyt muun muassa lastensuojelun erityisen tuen yksiköstä ohjaajan tehtävistä sekä perhekodista. Olen työskennellyt myös kouluttajan tehtävissä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin parissa, lasten ryhmäperhepäivähoidossa vastaavana lastenhoitajana, tehnyt opettajan ja kouluttajan sijaisuuksia sekä keikkatöitä kehitysvammapuolella. Monipuolinen työkokemukseni erilaisten ja eri ikäisten asiakasryhmien kanssa on antanut paljon perspektiiviä myös nykyiseen työhöni.

Koen tärkeksi oman työni ja osaamiseni jatkuvan kehittämisen. Tämän vuoksi olen sosiaali- terveys- ja kasvatusalan opintojen/koulutusten lisäksi haalinut itselleni osaamista myös yrityksen kehittämiseen liittyen. Hyödynnän aktiivisesti osana työtäni myös eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä ja koenkin tärkeäksi myös eläinten käyttäytymistieteiden tuntemisen, mihin eläintenkouluttaja (AT) opinnot ovat minua johdattaneet lukuisten muiden eläin- ja luontokoulutusten ohella.

Löydät Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemen myös Facebookista. Toiminimi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen toiminta on yhdistynyt muun Voimatassu Oy:n kanssa samaan 1.1.2021 alkaen.

Toimintaterapian perustyön ohella käyn kouluttamassa eri alojen ammattilaisia muun muassa eläinavusteisesta työskentelystä sekä Green Care -menetelmistä. Osallistumme myös mielellämme erilaisiin tapahtumiin Voimatassu -palveluiden puitteissa.

voimatassu_iso_kuva_katrikallio2

Koulutustausta

Muu täydennyskoulutus

Muut lyhyemmät koulutuspäivät ja -kokonaisuudet

Julkaisut

  • Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin -kirja 2016 ja 2020
  • Green Care -menetelmäopas 2018 ja 2020, yhdessä Leena Löfin kanssa

Toimintaterapeutti Reeta Manner

Työskentelen Voimatassussa toimintaterapeuttina. Koulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK), Ammatillinen opettaja sekä eläintenhoitaja.

Olen työskennellyt sekä psyykkistä tukea tarvitsevien nuorten- ja aikuisten kanssa että kehitysvammaisten nuorten- ja aikuisten kanssa opettajana erityisammattiopistossa sekä ohjaajana yksityisen sektorin sosiaalialan palveluntuottajilla, kuten asumispalvelut, työtoiminta ja päivätoiminta. Työkokemukseni ja koulutukseni auttaa minua hahmottamaan asiakkaan arkea kokonaisvaltaisesti ja auttamaan häntä arjessaan.

Muutama sananen minusta

Harrastukset: Liiikunta, retkeily, neulominen, lukeminen, purjehduksen opettelu

Olen hyvä: Olen helposti lähestyttävä ja ystävällinen. Minun seurassani ei tarvitse jännittää.

Rentoudun parhaiten luonnossa ja lampaita rapsutellen.

Toimintaterapeuttina olen aina asiakkaan puolella ja näen kaikissa tilanteessa myös myönteiset puolet. Uskon, että pulmat on ratkaistavissa yhteistyöllä.Green care toiminta on minulle tuttua ja haluan hyödyntää sitä työssäni aina kun se on mahdollista.

Motto: Ota se seikkailuna!

Reeta

Koulutustausta

  • Toimintaterapeutti (AMK)
  • Ammatillinen opettaja
  • Eläintenhoitaja

Muu pidempi täydennyskoulutus:

  • Seikkailu kasvun tukena, ammatillinen lisäkoulutus