Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi

Olen toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemi ja työskentelen Voimatassulla yrittäjänä sekä toimintaterapeuttina. Autan mielelläni sinua ja perhettäsi arjen haasteissa, olipa kyse sitten tunnetaitojen harjoittelusta, pyörällä ajamisen opettelusta tai arjen taitojen, kuten kahvinkeiton tai pukeutumisen (uudelleen) opettelusta. Toimintaterapeutin puoleen onkin hyvä kääntyä kun tarvitset tukea omatoimiseen arjesta selviytymiseen sekä toimintakyvyn tukemiseen.

Minulla on toimintaterapeuttina kokemusta lasten ja nuorten toimintaterapiasta yksityissektorilta sekä lyhyelti neurologisesta kuntoutuksesta sairaalamaailmasta.

Ensimmäiseltä koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi (AMK), joten erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentely on tullut tutuksi vuosien saatossa eri konteksteissa. Muuta työkokemusta, ennen toimintaterapeutiksi valmistumista, minulle on kertynyt muun muassa lastensuojelun erityisen tuen yksiköstä ohjaajan tehtävistä sekä perhekodista. Olen työskennellyt myös kouluttajan tehtävissä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin parissa, lasten ryhmäperhepäivähoidossa vastaavana lastenhoitajana, tehnyt opettajan ja kouluttajan sijaisuuksia sekä keikkatöitä kehitysvammapuolella. Monipuolinen työkokemukseni erilaisten ja eri ikäisten asiakasryhmien kanssa on antanut paljon perspektiiviä myös nykyiseen työhöni.

Koen tärkeksi oman työni ja osaamiseni jatkuvan kehittämisen. Tämän vuoksi olen sosiaali- terveys- ja kasvatusalan opintojen/koulutusten lisäksi haalinut itselleni osaamista myös yrityksen kehittämiseen liittyen. Hyödynnän aktiivisesti osana työtäni myös eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä ja koenkin tärkeäksi myös eläinten käyttäytymistieteiden tuntemisen, mihin eläintenkouluttaja (AT) opinnot ovat minua johdattaneet lukuisten muiden eläin- ja luontokoulutusten ohella.

Löydät Toimintaterapeutti Eeva Kahilaniemen myös Facebookista. Toiminimi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen toiminta on yhdistynyt muun Voimatassu Oy:n kanssa samaan 1.1.2021 alkaen.

Toimintaterapian perustyön ohella käyn kouluttamassa eri alojen ammattilaisia muun muassa eläinavusteisesta työskentelystä sekä Green Care -menetelmistä. Osallistumme myös mielellämme erilaisiin tapahtumiin Voimatassu -palveluiden puitteissa.

Koulutustausta

Muu täydennyskoulutus

Muut lyhyemmät koulutuspäivät ja -kokonaisuudet

Julkaisut

 • Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin -kirja 2016 ja 2020
 • Green Care -menetelmäopas 2018 ja 2020, yhdessä Leena Löfin kanssa

Toimintaterapeutti Reeta Manner

Työskentelen Voimatassussa toimintaterapeuttina. Koulutukseltani olen toimintaterapeutti (AMK), Ammatillinen opettaja sekä eläintenhoitaja. Työskentelen Voimatassulla aina alkuviikon eli maanantaista keskiviikkoon, jolloin olen myös asiakkaiden tavoitettavissa.

Olen työskennellyt sekä psyykkistä tukea tarvitsevien nuorten- ja aikuisten kanssa että kehitysvammaisten nuorten- ja aikuisten kanssa opettajana erityisammattiopistossa sekä ohjaajana yksityisen sektorin sosiaalialan palveluntuottajilla, kuten asumispalvelut, työtoiminta ja päivätoiminta. Työkokemukseni ja koulutukseni auttaa minua hahmottamaan asiakkaan arkea kokonaisvaltaisesti ja auttamaan häntä arjessaan.

Muutama sananen minusta

Harrastukset: Liiikunta, retkeily, neulominen, lukeminen, purjehduksen opettelu

Olen hyvä: Olen helposti lähestyttävä ja ystävällinen. Minun seurassani ei tarvitse jännittää.

Rentoudun parhaiten luonnossa ja lampaita rapsutellen.

Toimintaterapeuttina olen aina asiakkaan puolella ja näen kaikissa tilanteessa myös myönteiset puolet. Uskon, että pulmat on ratkaistavissa yhteistyöllä.Green care toiminta on minulle tuttua ja haluan hyödyntää sitä työssäni aina kun se on mahdollista.

Motto: Ota se seikkailuna!

Koulutustausta

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Ammatillinen opettaja
 • Eläintenhoitaja

Muu pidempi täydennyskoulutus:

 • Seikkailu kasvun tukena, ammatillinen lisäkoulutus

Muut lyhyemmät koulutuspäivät ja -kokonaisuudet

 • Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä
 • Luontolähtöiset toimintaympäristöt, toimintakyky ja tuen tarpeen arviointi
 • Kuntoutuksen asiakastyö ja prosessi

Toimintaterapeutti Susanna Ahonen

Työskentelen Voimatassulla toimintaterapeuttina. Koulutukseltani olen Toimintaterapeutti (AMK), Lasten ja nuorten erityisohjaaja, Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja sekä Liikuntaneuvoja erikoist. lasten ja nuorten liikuntaan sekä terveysliikuntaan. Työskentelen Voimatassulla kokoaikaisena terapeuttina, ja olen asiakkaiden tavoitettavissa arkisin virka-aikana.

Minulla on vuosien kokemus työskentelystä lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden parista muun muassa apip- ja koulunkäynninohjaajana, ammatillisessa koulutuksessa asuntolan ja vapaa-ajan ohjaajana, seuratyössä ja urheiluopistossa lasten ja nuorten voimistelun ja -liikunnanohjaajana. Eniten minulla on työkokemusta lasten ja nuorten parista, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä tai mielenterveydellisiä haasteita. Liikunnan parissa työskenneltyäni, minulla on myös vahvaa osaamista asiakkaan karkeamotoriikan tukemisesta.

Muutama sananen minusta

Harrastukset: Liikunta, retkeily, soveltavan voimistelun ohjaaminen, dokumenttien katseleminen, kirjoittaminen ja kahviloissa istuskelu.

Olen hyvä löytämään asioista hyviä puolia. Uskon, että positiivisuus lisää suuresti onnellisuutta ja hyvinvointia.

Rentoudun parhaiten pitkillä kävelylenkeillä luonnossa ja omalla kotisohvalla paijaten kissojani.

Toimintaterapeuttina olen iloinen, kekseliäs ja onnistumisiin kannustava. Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet huomioiden, pyrin tarjoamaan ympäristön, joka mahdollistaa onnistumisen kokemukset sekä kannustaa yrittämään haastavaltakin tuntuvia asioita.

Motto: Et vain herää yhtenä päivänä perhosena -kasvu on prosessi.

Koulutustausta

 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Lasten ja nuorten erityisohjaaja
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja
 • Liikuntaneuvoja, erikoist. lasten ja nuorten liikuntaan, terveysliikuntaan

Muut lyhyemmät koulutuspäivät ja -kokonaisuudet

 • SDM-harjoitusohjelman (Sherborne Developmental Movement) peruskurssi
 • Voimauttava valokuvaus lasten ja nuorten ohjauksessa
 • Metsävaeltajaohjaajan peruskurssi

Toimintaterapeutti Johanna Ervast

Työskentelen toimintaterapeuttina Voimatassulla. Toimintaterapeutiksi valmistuin vuonna 2016, jonka jälkeen olen työskennellyt aikuis- ja nuorisopsykiatrialla toimintakyvyn arvioinnin parissa ja yksityisillä toimijoilla Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita toteuttaen. Lisäksi olen työskennellyt erityisammattiopistolla nuorten ammatillisen koulutuksen valmentavassa koulutuksessa (Valma-ryhmä).

Osaamiseni ja työkokemukseni painottuu siis nuorten parissa tehtävään työhön ja eniten minulla on työkokemusta nuorten parista, joilla on jokin autismin kirjon diagnoosi tai neuropsykiatrisia erityispiirteitä (Asperger, ADHD, ADD) tai mielenterveydellisiä haasteita. Toimintaterapiassa nuorten kanssa olemme usein keskittyneet tukemaan nuoren toimintakykyä elämänhallinnan, oman toiminnanohjauksen, tunne- ja itsesäätelyn ja itseilmaisun teemojen kautta. Myös erilaisten ympäristöjen arviointi ja tilojen muokkaaminen nuorelle sopivammaksi on ollut yksi keskeinen keino lisätä nuoren osallisuutta kodin ulkopuolisiin toimintoihin.

Muutama sananen minusta

Harrastukset: retkeily, ulkoilu, kirjallisuus ja kirjoittaminen, maalaus, avantouinti, Netflix

Olen hyvä: pohtimaan asioita yhdessä ja etsimään ja löytämään uusia, kiinnostavia näkökulmia eri tilanteista ja aiheista

Rentoudun parhaiten: kävelyllä metsässä, läheisten ihmisten kanssa tai Tapsa-kissaani silitellessä

Toimintaterapeuttina pyrin olemaan innostava ja kannustava, mutta antamaan tilaa ja aikaa asiakkaalle niin, että oppiminen ja kehitys tapahtuu hänen omassa tahdissaan

Motto: Tyyni meri ei tee taitavaa purjehtijaa