Lasten ja nuorten toimintaterapia

Leiskuvatko tunteet kotona tai koulussa? Onko lapsella hankalaa kavereiden kanssa, eikä leikkiminen tahdo sujua? Onko lapsen hankala jaksaa keskittyä koulussa tai solmia kaverisuhteita? Tökkiikö kengännauhojen solmiminen?  Tai onko asioiden loppuun saattaminen vaikeaa, eivätkä asiat tahdo löytää oikeaa paikkaansa tai toimintajärjestystä. Pyörällä ajamisen opettelu tai hiihto eivät ota sujuakseen ja tuntuu kuin tilalle olisi kasvanut ylimääräinen jalka. Vi tökkivätkö kenties kynähommat niin etteivät ne voisi vähempää kiinnostaa lasta.

Kuulostaako tutulta? Arki ei aina suju kuten toivoisimme ja elämässä saattaa olla erilaisia asioita, jotka haittaavat selviytymistämme päivittäisestä arjesta. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaisista kehityshäiriöistä, sairauksista, vammautumisesta tai tunne-elämän haasteista johtuvat tekijät. Toimintaterapeutti tukee lasta ja koko perhettä juuri tämänkaltaisissa arjen haasteissa niin, että lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset selviytyä omatoimisesta arjesta. Onnistuneen terapiaprosessin edellytyksenä onkin, että koko perhe ja lähipiiri sekä kaikki lapsen kanssa työskentelevät aikuiset ovat mukana yhteisten tavoitteiden asettamisessa sekä kokonaisvaltaisessa kuntoutusprosessissa. Toimintaterapian tavoitteena on, että lapsi saavuttaisi oman taitotasonsa mukaiset valmiudet ja taidot.

Lapsi hyötyy toimintaterapiasta, kun hän tarvitsee tukea esimerkiksi keskittymisvaikeuksiin, omatoimisuuden tukemiseen tai leikki- ja kaveritaitoihin. Lapsella voi olla haasteita käsien käytössä, hahmottamisessa tai muissa päivittäisissä toiminnoissa. Toimintaterapiassa harjoitellaan leikin ja erilaisten toimintojen kautta  esimerkiksi hienomotoriikkaa, silmän ja käden yhteistyötä, omatoimisuus- ja leikkitaitoja, keskittymistä, oman toiminnan ohjausta, itsetunnon ja minäkuvan vahvistumista, tunnetaitoja sekä sosiaalisia-ja vuorovaikutustaitoja.

Lapsi tai nuori tulee toimintaterapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan tai julkisen terveydenhuollon kautta. Toimintaterapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.  Toteutamme lasten ja nuorten toimintaterapiaa pääasiassa yksilöterapiana. Pienryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan.

Toimintaterapia voidaan toteuttaa joko lapsen omassa ympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa tai koulussa, mutta myös Voimatassun maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja terapiatilassa.

Toimintaterapian asiakaspolkuun pääset tutustumaan täältä.

 

11