Aikuisten toimintaterapia

Voimatassu_Kirja-1821

Toimintaterapiasta on hyötyä tilanteissa, joissa asiakkaan toimintakyky muuttuu esimerkiksi sairauden, onnettomuuden, vamman tai ikääntymisen myötä. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa elinympäristössään mahdollisimman itsenäisesti sekä turvallisesti.

Toimintaterapiassa harjoitellaan muun muassa motoriikkaa, päivittäisiä toimia, kuten itsestä huolehtimisen taitoja tai asiointia. Harjoiteltavat toiminnot tukevat asiakkaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja omatoimisuutta niin, että asiakas pystyy toimimaan ja osallistumaan kotiin, työhön, opiskeluun tai vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin. Kotiin ja lähiympäristöön liittyvät muutostyöt ovat toimintaterapeutin osaamisaluetta. Toimintaterapeutti hallitsee myös pienapuvälineet, joilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä.

Aikuinen asiakas tulee toimintaterapiaan pääasiassa lähettävän tahon, kuten yksityisen lääkäriaseman, sairaalan, vakuutusyhtiön tai julkisen terveydenhuollon kautta. Toimintaterapiaan voi tulla myös itse maksavana asiakkaana.  Toteutamme aikuisten toimintaterapiaa pääasiassa yksilöterapiana. Pienryhmiä käynnistetään tarpeen mukaan ja tulemme pitämään ryhmämuotoista kuntoutusta myös laitoksiin.

Jaakko Kahilaniemi Photography, Kerttu

Toimintaterapia voidaan toteuttaa joko asiakkaan omassa ympäristössä, kuten kotona, asumis- tai palveluyksikössä, laitoksessa, mutta myös Voimatassun maaseutumaisessa toimintaympäristössä ja terapiatilassa.

Mainokset