Toimintaterapia

Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutussuhteeseen ja yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön.  Kuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, jota saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, sairaudet, vammat, ikääntyminen tai muut toimintakykyyn vaikuttavat asiat. Toimintaterapiassa kehitetään arkielämässä tarvittavia taitoja ja valmiuksia. 

Toimintaterapeutti on Valviran laillistama sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Toimintaterapeutti auttaa asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimisessa sekä tukee uusien toimintatapojen löytämisessä tilanteessa, jossa sairauden, vamman tai muun syyn takia asiakkaan toimintakyky on heikentynyt. Toimintaterapeutin osaamisaluetta ovat myös pienapuvälineet sekä esteettömyyteen ja  asunnon muutostöiden arviointiin liittyvät asiat.

Toimintaterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja, päivittäisiä toimintoja, kuten pukeutumista, asiointia tai keittiötoimintoja, kehonhallintaa tai silmän ja käden yhteistyötä sekä hienomotoriikkaa.

Toimintaterapia tapahtuu joko vastaanotolla, kotona tai asiointikäynteinä.

Lisätietoa toimintaterapiasta Suomen Toimintaterapialiiton sivuilla

toimintaterapeuttiliitto logo