NEPSY-valmennus

Voimatassu_nepsy

Mikä on Nepsy-valmennus?

Kaipaatko apua arjen hallintaan liittyviin asioihin tai tuntuuko siltä, että ”nepsy-oireet” sekoittavat koko oman arkesi? Onko vuorokausirytmisi sekaisin tai onko sinulla peli- tai päihderiippuvuutta, velkataakkaa, raha-asiat sekaisin tai muita huolia perheestä tai muista läheisistäsi? Kaipaat kenties apua tulevaisuuden tavoitteiden jäsentämiseen ja jatkosuunnitelmien laatimiseen vaikkapa heikentyneen toimintakyvyn tai elämäntilanteen muuttumisen vuoksi.

Nepsy -valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan arjen sujumista tilanteissa, joissa toiminnanohjauksen vaikeudet sekä neuropsykiatriset oireet aiheuttavat haittaa yksilön toimintakyvylle. Nepsy-valmennus eli ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, ADHD-valmennus tai coaching on matalan kynnyksen tukimuoto. Valmennuksen tavoitteet liittyvät jokapäiväisen elämän haasteisiin ja ovat hyvin konkreettisia, kuten opiskeluun, arjenhallintaan tai ihmissuhteisiin liittyen. Valmennuksen tavoitteet ja aikataulu sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa, kuten myös valmennukseen käytettävät menetelmät.

Neuropsykiatrinen valmentaja tukee tavoitteiden saavuttamista aktiivisesti sekä rohkaisee, kannustaa ja antaa palautetta suoriutumisesta. Valmennuksessa mietitään yhdessä toimivia uusia toimintatapoja arjen ja asiakkaan toimintakyvyn parantamiseksi.

Valmennuksessa sovelletaan muun muassa kognitiivis-behavioraalisen ja ratkaisukeskeisen terapian sekä käyttäytymisohjauksen menetelmiä. Näitä voivat olla esimerkiksi tavoitteen asettaminen, päivästruktuurin luominen kuvalukujärjestyksellä, ajanhallinnan menetelmät sekä erilaiset tavoite-palkkiomenetelmät ja voimavarojen hyödyntäminen kuntoutuksessa.

Kenelle Nepsy-valmennus sopii?

Nepsy-valmennus sopii henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia oireita, jotka haittaavat tai aiheuttavat haasteita arjesta selviytymisessä. Valmennus sopii niin lapsille kuin nuorillekin, mutta yhtälailla myös lasten vanhemmille tai muille aikuisille. Joskus valmennus voi olla tarpeen myös vanhemman omien ADHD-oireiden vuoksi, kun tuntuu siltä, että koko arki on yhtä hullunmyllyä ja arjen asioiden pyörittäminen tuottaa haasteita.

Valmennuksen tuloksiin vaikuttaa vahvasti asiakkaan motivoituminen ratkaisukeskeiseen nepsy-valmennukseen.

Yleisimpiä syitä hakeutua Nepsy-valmennukseen ovat esimerkiksi arjessa ilmenevät liialliset peliongelmat sekä tunne siitä, että kaikki arjen langat eivät tunnu pysyvän hyppysissä. Joskus ihmissuhteiden ylläpitäminen tuottaa haasteita tai kouluun meneminen on vaikeaa ja tehtävistä suoriutuminen tuntuu ylivoimaisen vaikealta.

Usein neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyy erilaisia keskittymisen ja tarkkaavuuden pulmia sekä toiminnanohjauksen haasteita.

Mitä Nepsy -valmennus pitää sisällään?

Neuropsykiatrinen valmentaja tapaa asiakasta yhdessä sovitussa paikassa tarpeen mukaan. Käynnit voivat olla joko yksittäiskäyntejä, jolloin niissä painottuu ohjauksellisuus tai pidempiä valmennusjaksoja, jolloin arjen asioihin päästään pureutumaan syvemmälti.

Valmennuksessa tuemme arkeasi ja toimintakykyäsi mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja kokonaisvaltaisesti. Valmennuksen tavoitteena on löytää arkeesi sellaisia rakennuspalikoita, jotka tukevat omatoimista arkeasi. Olipa kyse sitten opiskelu- tai työpaikan löytymisestä, vuorokausirytmin selkeyttämisestä, raha-asioiden handlaamisesta tai muiden asioiden hoitamisesta yhdessä kanssasi.

Tapaamiskerrat toteutetaan pääasiassa asiakkaan omassa arjen ympäristössä, kuten kotona, kirjastossa tai kahvilassa. Nepsy-valmentaja voi käydä myös koululla tai opiskelupaikassa ohjaamassa siellä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa. Mikäli asiakkaan haasteet eivät ole niin sidottuja tiettyyn toimintaympäristöön, voidaan tapaamisia toteuttaa myös vastaanottokäynteinä, jolloin asiakkaan kanssa yhdessä tehdään harjoitteita tai toimintoja, jotka tukevat asiakkaan selviytymistä mahdollisimman itsenäisesti omasta arjestaan.

Nepsy-valmennusta on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä.

Kuinka pääsen Nepsy-valmennukseen?

Nepsy -valmennukseen pääset ilman lääketieteellistä selvitystä terveydentilastasi. Valmennus on tarkoitettu mahdollisimman matalan kynnyksen palveluksi ja tukimuodoksi.

Asiakas voi ohjautua Nepsy-valmennukseen esimerkiksi terveyskeskuksessa/perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa todetun, toimintakyvyn haasteiden vuoksi. Nepsy-valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus esimerkiksi oman kunnan sosiaalitoimen kautta.

Pääset Nepsy-valmennukseen myös itsemaksavana asiakkaana (kts. hinnasto alta).

Tervetuloa Nepsy-valmennukseen Voimatassulle!

Eläinavusteisuus Nepsy-valmennuksessa

Nepsy-valmennuksessa on mahdollista hyödyntää työskentelytapana koira-avusteista työskentelytapaa (kasvatus- ja kuntoutuskoiratoiminta) tai sosiaalipedagogista hevostoimintaa silloin, kun sillä voidaan edistää asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. Lähtökohtana eläimen kanssa toimittaessa on ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutus ja peruselementteinä toiminnallisuus, elämyksellisyys ja yhteisöllisyys.

Eläinten kanssa toimittaessa opitaan ja oivalletaan kokemuksen kautta mm. omaan hyvinvointiin vaikuttavia asioita, uusia taitoja, omia vahvuuksia ja yhteistyössä toimimista. Kokemusten kautta voi myös saada vahvistusta omille tulevaisuuden haaveille ja suunnitelmille.

Hevostoimintaa toteutetaan Nepsy-valmentajan oman hevosen kanssa pienessä talliyhteisössä Pinsiössä (Hämeenkyrön rajamailla).

Valmentajallamme kuntoutuksenohjaaja Minnalla on sosiaalipedagogisen hevostoiminnnan täydennyskoulutus.

Nepsy-valmentajista toimintaterapeutti Eevalla on koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutus sekä eläinavusteisen valmentajan pätevyys.

Ketä Nepsy-valmentajat ovat?

Neuropsykiatrinen valmentajalla on useimmiten pohjakoulutuksenaan jokin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan joko opisto- tai korkeakoulututkinto. Se on noin 30 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutus, joka keskittyy ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämiseen valmennustyössä. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan kuntoutusmuotona ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa.

Voimatassulla nepsy-valmennusta tekee useampi pitkän linjan sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Tutustu työntekijöihin suoraan täältä.

Nepsy-valmennuksen kuluttajahinnasto

Pidätämme itsellämme oikeuden hinnan muutoksiin. Hinnasto on voimassa 1.5.2023 alkaen.

Nepsy-valmennuksen hinta pitää sisällään alv 24 % ellei lääkäri tee lähetettä Nepsy-valmennukseen, jolloin se on mahdollista saada terveydenhuollon henkilön tuottamana arvolisäverottomana palveluna alv. 0 %. Alviton hinta on ilmoitettu suluissa palvelun nimen perässä. Nepsy-valmennukseen on mahdollista saada useimmilla alueilla maksusitoumus esim. sosiaalitoimesta, TE-palveluista tai terveydenhuollosta. Pienten lasten nepsy-valmennukseen voi kysyä mahdollisuutta myös esim. perheneuvolan kautta. Valmennukseen on mahdollista hakeutua myös itse maksavana. Huomaathan kuitenkin, että Nepsy-valmennus ei ole Kela-korvattavaa.

Nepsy-valmennus

  • Nepsy -valmennus vastaanottokäynti 60 min 119 € sis. alv.24 % (90,4 € Alv. 0%)
  • Nepsy -valmennus vastaanottokäynti 90 min 178,5 € sis. alv.24 % (135,6 € Alv. 0%)
  • Nepsy-valmennus kotikäyntilisä +50 % (alle 35 km edestakainen matka)
  • Nepsy-valmennus kotikäyntilisä +70 % (36-70 km edestakainen matka)
  • Nepsy-valmennus kotikäyntilisä +100 % (yli 71 km edestakainen matka)

Muut työt

  • Kuntoutuskoiran mukaan ottaminen valmennusprosessiin +10 €/ kerta tai tunti
  • Nepsy-valmennus sosiaalipedagogisella hevostoiminta- viitekehyksellä/tallikäynnit 165 € / h
  • Ohjaus- ja neuvontakäynnit esimerkiksi päiväkotiin, kouluun tai hoitolaitokseen 60 min 115€ (minimilaskutus 2 h, sisältää matkakulut alle 50 km edestakaiselle matkalle)
  • Puhelinkonsultaatio, ohjaus ja neuvonta alk. 30 min 60 €
  • Lausunto/ valmennuspalautteen kirjoittaminen 90 €

Peruutukset

Perumaton käynti 60 € (alle 24 h tehty peruutus, mikäli se ei tapahdu äkillisen sairastumisen vuoksi joka on todennettavissa sl- todistuksella)

Peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti omalle Nepsy-valmentajalle, joko sähköpostitse tai puhelimitse ja saada tähän vastaus, jotta tieto peruutuksesta on tullut varmasti perille. Osalle työntekijöistämme voit varata aikoja myös sähköisen nettiajanvarauksen kautta, jolloin kyseisten tapaamisten peruminen onnistuu myös sitä kautta.

Voimatassu - terapiapalvelut

Eeva_netti_21

Asiakaspaikkatiedustelut ja tutustumiskäyntien sopiminen:

Eeva Kahilaniemi

Toimintaterapeutti, yrittäjä

040 3589 827
voimatassu(at)voimatassu.fi

Toimitilamme sijaitsevat Tampereen Kalevassa, osoitteessa Kaskitie 10.