Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta

Yhteisöllisen ryhmätoiminnan lähtökohtana ovat Green Care -ajattelu, jossa luontoa ja/tai eläimiä hyödynnetään tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti.

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta pähkinänkuoressa

  • Lastensuojelu- tai sosiaalihuoltolain mukainen tukitoimi vaihtoehdoksi tukiperheelle TAI omana tukitoimenaan
  • Lapsille, jotka hyötyvät ammatillisesti ohjatusta toiminnasta ja lapsiryhmässä olemisesta
  • 4-8 lasta/ryhmä
  • 10 viikonloppua vuodessa
  • Tausta-ajatuksena Green Care
  • Ryhmätoimijat eli ryhmätoimintaa järjestävät tahot ovat luonnonläheisessä ympäristössä tai maaseudulla toimivia yrittäjiä ja ryhmät kokoontuvat heidän tiloissaan
  • Ryhmän vastuuohjaajalla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus ja hänellä on työparinaan joko puoliso tai palkattu työntekijä/työntekijöitä. Jokaisessa ryhmässä on vähintään kaksi ohjaajaa.
  • Ryhmien koonnista, toiminnan organisoinnista ja seurannasta sekä ryhmätoimijodien tuesta vastaa Pelastakaa Lapset. Ryhmien käytännön toteutuksesta vastaavat ryhmätoimijat.

Voimatassun lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta Tampereen Teiskossa

Voimatassu toteuttaa yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimiston kanssa lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa syksystä 2019 alkaen.

Voimatassun ryhmätoiminnassa harjoitellaan tavoitteellisesti tunteiden ilmaisua, sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyötä. Tärkeässä roolissa on myös yhdessä tekeminen, omien vahvuuksien löytäminen sekä huolenpito ja kunnioitus omasta itsestä sekä ympäröivistä eläimistä ja luonnosta.

Ryhmätoiminnassa ollaan paljon ulkona sekä omassa pihapiirissä, että kauempana erilaisten metsäretkien merkeissä. Ulkona ollaan ”säässä kuin säässä”, joten monenlaiseen varustukseen sään kestävien vaatteiden suhteen on hyvä varautua.

Ryhmätoiminnassa myös tehdään monenlaisia arkisia, maaseudulle kuuluvia pihahommia ja huolto- sekä kunnossapitotöitä, hoidetaan eläimiä, kalastetaan sekä kokataan ja leivotaan. Myös kuvataiteen eri menetelmiä ja valokuvausta hyödynnetään ryhmätoiminnassa mahdollisimman paljon.

Miten pääsen yhteisölliseen ryhmätoimintaan?

Kuntien sosiaali-/omatyöntekijät voivat hakea ryhmäpaikkaa yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa erillisellä hakemuksella, joka toimitetaan Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen aluetoimistoon. Hakemuksessa on oma osionsa lapsen vanhemmille ja sosiaali/omatyöntekijälle.

Pelastakaa Lasten työntekijät tapaavat kaikki lapset ja perheet ennen ryhmään hyväksymistä, jotta ryhmäkokonaisuus olisi mahdollisimman toimiva. Samalla perheet saavat tietoa ryhmätoiminnasta. Toiveita on hyvä esittää, mutta emme voi luvata etukäteen pääsyä tiettyyn ryhmään.

Lisätietoja ryhmätoiminnasta saat Karita Pettiseltä

karita.pettinen(at)pelastakaalapset.fi
puh: 050 439 4364

Voimatassun osalta ryhmätoiminnasta voit kysyä lisää Eevalta

voimatassu(at)voimatassu.fi
puh: 040 358 9827