7. faktaa Voimatassun takaa

7. faktaa Voimatassun takaa – mitä, missä ja milloin

Minulta usein kysytään apua erinäisiin koulutehtäviin. Etenkin Green Care opintojen osallistujat lähestyvät koulutehtäviinsä liittyvillä kysymyksillä sekä tutustumiskäyntitoiveilla useampia kertoja vuodessa. Ajattelin nyt koota yleisimmät asiat tähän blogitekstiin, hieman ehkä laiskuuttani, mutta totesin myös, että turha minun on samoja asioita kirjoitella ja kertoilla moneen kertaan. Sanoisinko tämän olevan jopa oman työn pienoinen tehostamisspurtti. Kenties sinäkin olet pohtinut näitä asioita omassa yritystoiminnassasi tai tämän alan mahdollisuuksia? Toivottavasti haastattelu-vastauksistani on apua sekä tukea sinulle, olitpa minkälaisessa tilanteessa tahansa.

  1. Minkälaisia palveluja yrityksesi tarjoaa? Mikälainen yrityksesi on, missä se sijaitsee ja minkälaista toimintaa tarjoat?

–       Voimatassu -palvelut koostuu tällä hetkellä kahdesta yrityksestä Voimatassu Oy:stä sekä Tmi Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen toimintaterapiapalveluista. Tarkoituksena on yhdistää toiminimen toiminta osakeyhtiöön syys-talven 2020-2021 aikana. Avaamme ensimmäisen oman toimitilamme Tampereen Kalevaan, Kaskitie 10 marraskuun alussa. Lokakuu vielä tehdään remonttia.

–       Toimimme pääasiassa Tampereella ja ympäristökunnissa terapiapalveluiden ja NUOTTI -valmennusten osalta. Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen tai Eeva käy kouluttamassa tilauksesta eri paikoissa. Verkkokauppa ja tuotemyynti palvelee ympäri Suomea olevia asiakkaita.

–       Tarjoamme toimintaterapiapalveluita, NUOTTI -valmennusta (Kelan), lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa (yhteistyössä/alihankintana Pelastakaa lapset ry:lle), pienimuotoisesti lukukoirakerhoa/Harrastava iltapäiväkerho eli HIP-kerhotoimintaa Tampereen yhdellä koululla. Näistä löydät lisätietoja nettisivuiltamme www.voimatassu.fi. Lisäksi meillä on luonto- ja eläinavusteisiin palveluihin liittyviä koulutuksia niin verkossa kuin livenä. 

–       Voimavaunu -liikkuva tila on osa Voimatassu Oy:n toimintaa ja tuottaa elämys- ja hyvinvointipalveluita. Sen puitteissa järjestämme muun muassa perheille luontolähtöisiä seikkailuita ja -mysteereitä, työhyvinvointitapahtumia sekä tapahtumia ystäväporukoille jne. Tämä toiminta on melko tuoretta ja kehitteillä pikkuhiljaa. Perhetapahtumia on järjestetty syksystä 2019 saakka. Koronakevään seurauksena lähdimme kehittelemään myös kotiin tai työpaikalle tilattavia Kotoilubokseja, joita löytyy Voimavaunun verkkokaupasta. Tapahtumista ja toiminnastamme voi lukea lisää www.voimavaunussa.fi 

2. Kertoisitko lyhyesti asiakkaista, minkälaisilla tarpeilla ja toiveilla asiakkaat tulevat ja onko käynnit kertaluontoisia vai pidempiaikaisia useista käynneistä koostuvia kokonaisuuksia? Kenelle palvelut ovat kohdennettu? Tulevatko asiakkaat lähetteellä vai omasta aloitteesta?

–       Toimintaterapia-asiakkaat tulevat meille pääasiassa Kelan maksusitoumuksella ja kertamäärät ovat 20-40 kertaa vuodessa. Teemme myös kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyötä toimintaterapiapalveluiden tuottajana. Toimintaterapia-asiakkaat ovat pääasiassa lapsia ja nuoria, enimmäkseen ehkä 4-10 -vuotiaita tai 14-16 -vuotiaita, mutta teemme satunnaisia aikuisasiakkuuksia sekä ikäihmisiä.

–       NUOTTI -valmennuksen toimintajakso on 20 kertaa/ 4 kuukauden aikana. Yksi tapaaminen kestää toimintaterapiassa 45-60 minuuttia ja valmennuksen kerta on 60 minuuttia. NUOTTI -valmennuksen asiakkaat ovat 16-29 -vuotiaita. Valmennuksen asiakkaat tarvitsevat tukea elämänhallintaansa sekä tulevaisuuden suuntaviivojen tutkailuun, jossa sitten valmentajamme auttaa heitä.

–       NUOTTI -valmennuksessa asiakas itse ohjautuu Kelaan ja työntekijä haastattelee eli palvelu on ns. matalan kynnyksen työtä ja asiakas pääsee nopeasti valmennuksen piiriin.

–       Terapiassa joko asiakas itse soittaa/vanhemmat tai lähettävä taho selvittää terapiapaikkojen tilannetta etukäteen. Terapian maksusitoumusta haetaan joko omasta kunnasta, sairaanhoitopiiriltä tai Kelasta. Toimintaterapiaprosessi on yleensä huomattavasti pidempi ja vaatii aina laajemman kuntoutussuunnitelman asiakkaalle. Lue lisää asiakkaaksi ohjautumisesta.

–       Lasten yhteisölliseen ryhmätoimintaan asiakkaat ohjautuvat Pelastakaa Lapset ry:n (Pela) kautta ja toiminta on suunnattu 7-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Pelan sosiaalityöntekijä kokoaa ryhmän ja me toimimme siinä vain palvelun tuottajana eli 10 vklp/ vuodessa yhteisöllistä ryhmätoimintaa maaseudulla kodinomaisissa ympyröissä. Lasten yhteisöllisestä ryhmätoiminnasta voit lukea lisää täältä.

–  Voimatassun koulutuksiin ja verkkokauppaan ihmiset löytävät uskoakseni pitkälti sosiaalisen median väylien kautta. Asiakkaita on ympäri Suomen, mutta pääosin he edustavat naisia ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joille valtaosa tuotteistamme sekä koulutuksistamme on suunnattu. Toki monet tuotteet toimivat myös kenen tahansa hyvinvoinnin tukena, joten palveluita ei ole rajattu pelkästään sote-puolelle. 

–       Voimavaunun perhetapahtumien osallistujat sekä verkkokaupan shoppailijat tulevat ns. vapailta markkinoilta esim. Facebook mainostuksen seurauksena. Jatkossa kehitämme myös Voimavaunun muita palveluita kohdentaen niitä työyhteisöille ja organisaatioille sekä muille pienemmille porukoille. 

3. Minkälaiset tilat ja resurssit teillä ovat?

–       Toimimme pääasiassa asiakaskohteissa, kuten päiväkodeissa, kouluissa, kodeissa, laitoksissa eli asiakkaan omassa ympäristössä niin toimintaterapian kuin NUOTTI -valmennusten osalta, eikä meillä toistaiseksi ole erillisiä omia toimitiloja. Vain lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta tapahtuu tässä yrittäjien oman kodin yhteydessä Teiskossa. Avaamme marraskuussa 2020 Kaskitie 10 Tampereelle vastaanotto- ja toimitilat, joissa asiakkaita voidaan tavata sekä terapiaa toteuttaa. Tervetuloa tutustumaan! Verkkokaupan tuotteita voit tilata myös kotiin tai tulla ostoksille pieneen kivijalkapuotiimme toimitilojen yhteyteen. 

4. Onko yrityksen toiminnassa mukana eläimiä? Minkälainen niiden rooli ja merkitys on toiminnan, mutta myös palveluiden kannalta?

Minkälaisin tavoin huolehditaan eläinten hyvinvoinnista? Mitä eläimiä teillä on, millä tavalla eläimiä käytetään toiminnassa, miksi juuri nämä eläimet? Onko muuta kuin eläinavusteista toimintaa? Minkälaista? Minkälaisia vaikutuksia asiakas saa eläinten kanssa toimimisesta?

Minkälaisissa olosuhteissa eläimet asuvat? Kotioloissa / erillisissä tiloissa tms. Ovatko eläimet omiasi vai teetkö yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?

–       Voimatassun toiminta on brändätty luontolähtöisten menetelmien ja eläinavusteisuuden ympärille ja Eeva on hankkinut paljon koulutusta ja osaamista erityisesti koira-avusteisten menetelmien hyödyntämisestä. Eevalta on ilmestynyt myös kirja Eläinavusteinen interventio -asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin.  Eli eläinten rooli yrityksen toiminnassa ja toimintaideologiassa on kyllä suuri. Valtaosa tuotekehittelystä ja verkkokaupan tuotevalikoimasta on keskittynyt eläinavusteisuusteeman ympärille. Luontolähtöisyyttä unohtamatta.

–       Varsinaisessa toiminnassa käytetään pienimuotoisesti eläinavusteista työskentelyä, pääasiassa muutaman yksittäisen toimintaterapia-asiakkaan kanssa (koira-avusteinen, satunnaisesti myös lampaita ja kanoja) sekä lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan merkeissä, sillä ryhmä kokoontuu tässä yrittäjän kotona. Mutta käytännön elämässä eläinavusteisuus on yksi toiminnan ulottuvuus ja lisä, yksi työmenetelmä muiden joukossa, ei välttämätön tai kaikille itsestään selvä osa. Eläinavusteisuutta pitää hyödyntää hyvin harkitusti asiakkaan tarpeista ja tavoitteista riippuen.

–        Eläimellä voi olla erilaisia rooleja asiakassuhteessa. Toimintaterapiassa rooli voi olla aktiivisempi toimija, jolloin terapiakerran ohjelma suunnitellaan täysin koira-avusteisten harjoitteiden ympärille. Lasten yhteisöllisessä ryhmätoiminnassa eläimet kuitenkin ovat pääasiassa osana toimintaympäristöä, joten niiden rooli voi olla passiivisempi. Tällöin toiminnassa hoidetaan yhdessä esim. pihapiirissä asuvia lampaita ja kanoja tai käydään lenkittämässä koiria, mutta toiminnan sisältö ei ole keskittynyt pelkästään tähän.

–       Eläimen vaikutus asiakkaan toimintaan on pääasiassa positiivinen, se motivoi ja sitouttaa ja tuottaa onnistumisen kokemuksia. Samalla toki myös harjoitellaan vastuun kantoa ja sitoutumista sekä pitkäjänteisyyttä, sillä esim. kanala ei tyhjene ihan heti 5 minuutissa jos ohjelmassa on kanalan siivousta. Eläinten hoidossa harjoitellaan myös yhteistoimintaa ja vuorovaikutustaitoja. 

–       Eläimet elävät meillä kotona ja kodinomaisissa ympäristöissä, kanat kanalassa ja lampaat siirtotallista tehdyssä lampolassa/piha-aitauksessa/laitumella omassa pihapiirissä. Työssä käytettävät eläimet ovat yrittäjän omia ja tarkkaan valikoituja töihinsä. Toki meillä asustaa myös muutama ei-työkäytössä oleva koira, mutta ne ovat osa arkea. Vain työssä käytettäviä ja koulutettuja kasvatus- ja kuntoutuskoiria Valmaa (lapinporokoira) tai Ruuta (labradorinnoutajamix) viedään myös asiakaskohteisiin. Muut eläimet elävät ja asuvat täällä meillä.

5. Millä tavoin Green Care -toimintaan vaikuttavat laatukriteerit, erilaiset alaa koskevat säädökset ja eettiset säännöt ohjaavat toimintaa?

Millä tavoin ne käytännössä toteutuvat / miten ne on otettu huomioon toiminnassa?

Miten Green Caren laatutekijät ja toimintaa ohjaavat lait näkyvät toiminnassa?

–       Toiminnan ensisijainen ohjeistus ja säädökset tulevat tarjoamiemme sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen liittyvien säädösten osalta ihan laista sekä seuraavilta tahoilta: VALVIRA, Aluehallintovirasto, kaupunki sekä palvelun maksajatahojen, kuten Kelan ja sairaanhoitopiirin taholta mitä palveluiden tuottamiseen liittyen.  Ne säätelevät tarkasti esim. yksityisten terveydenhuoltopalveluiden tuottamista, tiloja sekä niiden soveltuvuutta, ammattipätevyyksiä, kouluttautumista sekä sosiaalipalveluiden tarjoamista ja määrittelevät minkälaista palvelua meidän tulee tuottaa ja minkälaisilla kriteereillä. Vasta tämän jälkeen tulee vapaamuotoisemmat Green Care -toimintaan suoraan vaikuttavat standardit, joita noudatamme, kuten Green Care Finlandin ammattieettiset ohjeet, Eläintenkouluttajien ammattieettiset ohjeet, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry ammattieettiset ohjeet jne.

–       Voimatassulle on luotu myös omat laatukansiot muun muassa toimintaterapiapalveluiden sekä NUOTTI -valmennuksen osalta. Myös lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa määrittelee tarkka ohjeistus, jota toiminnassamme noudatamme. Yrittäjänä Eeva kehittää toimintaa jatkuvasti ja saa tähän paljon tukea mm. yrityskummilta, mentorilta sekä käymistään yrittäjyysopinnoista. 

–       Meillä on käytössä mm. omavalvontasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, tapausilmoituslomake sekä monenlaista muuta kehittämissuunnitelmaa, joilla valvomme tekemämme työn laatua. Terapiapalvelut ovat rekisteröity yksityisiksi terveydenhuoltopalveluiksi ja sosiaalipalveluiden osalta meidät on merkitty Tampereen kaupungin rekisteriin yksityisiksi sosiaalipalveluiden tarjoajiksi.  Eli onhan tässä aikamoinen kakku kaikenlaisia byrokratian kukkasia, joita meidän tulee toiminnassamme noudattaa.

–       Tavoitteenamme on tuottaa laadukkaita sekä kestäviä kuntoutus- ja sosiaalipalveluita Green Care -palvelullisella näkökulmalla, noudatetaan hyviä toimintatapoja niin eläin- kuin luontolähtöisten palveluiden tuottamiseen.

6. Minkälainen teidän tausta on (koulutus/urapolku)? Mikä on koulutustaustasi?

–       Nuorempana pitkään pohdin haluanko tehdä lapsi- ja nuorisotyötä vai töitä eläinten kanssa, mutta mikäpä olisi sen parempaa kuin yhdistää asiakastyö ihmisten kanssa siihen, että eläin- ja luontolähtöisiä menetelmiä pystyy hyödyntämään omassa työssään ihan joka päivä halutessaan. Joten oman yrityksen perustaminen ja sen kehittäminen ovat olleet vastaus vuosia jatkuneeseen levottomuuteen löytää se oma juttu – nyt voi tehdä sitä mitä haluaa ja kehittää oman yrityksensä toimintaa asiakaslähtöiseksi ja kuitenkin niin, että omat arvot toteutuvat siinä.

–       Oman koulutustaustani löydät helpoiten https://voimatassu.fi/toimintaterapia/toimintaterapeutti-eeva-kahilaniemi/

7. Miten itse koet toiminnan? Miten itse koet Green Caren vaikuttavan toimintaasi?

Mitä asioita Green Care teille merkitseee?

–       Toiminta on kehittyvä luonnonvara – katsotaan mihin päädytään ja miten saisimme vielä entistä enemmän sisällöllisesti lisättyä Green Care -menetelmiä esim. terapiatyöhön ja valmennukseen. Green Care on kuitenkin se ”the juttu”, joka on osa Voimatassun punaista lankaa – tuottaa laadukkaita ja kuntouttavia terveys- ja sosiaalipalveluita luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Itsessään luonto merkitsee paikkaa hengittää, rentoutua ja olla läsnä – auttaa jaksamaan sekä luo mahdollisuuden kehittyä ja innovoida. 

 

Opiskelijoiden kysymyksiin vastasi Voimatassun yrittäjä Eeva, joka koosti opiskelijoilta saamistaan kysymyksistä ja vastauksista tämän blogitekstin.