Toimintaterapeutin matkassa

Olen toisen vuoden toimintaterapiaopiskelija, ja pääsin tekemään ensimmäisen harjoitteluni Eevan matkassa kuluneena keväänä. Hain harjoittelupaikkaa nimenomaan Eevan yrityksestä, hänen nettisivunsa tekivät minuun vaikutuksen kattavuudellaan ja asiapitoisuudellaan. Lisäksi pidän suuresti siitä ajatuksesta, johon Eeva on kiteyttänyt toimintansa: elämänmakuinen arki. 

Toimintaterapia rakentuu toimivaan vuorovaikutussuhteeseen asiakkaan ja terapeutin kesken. Suuri osa Eevan asiakkaista on lapsia, joten luonnollisesti myös heidän vanhempansa osa tätä kokonaisuutta. Kävimme tapaamassa asiakkaita päivähoitopaikassa, koska se on keskeinen arjen toimintaympäristö monen lapsen elämässä. Lapset ottivat Eevan aina mielellään vastaan. Eevalla on mukanaan monenlaisia lapsia kiinnostavia välineitä, joita voidaan hyödyntää terapiantavoitteiden saavuttamiseksi. Lapset kyselivät jo heti tapaamisten aluksi, mitä Eevalla oli terapiakerralle tuotuna ja mietittynä. Terapiat olivat toiminnallisia tapahtumia, jotka toivat lapsen päivään mukavaa ja odotettua vaihtelua.  

Harjoitteluni sattui aikaan, jolloin koko terapian toteuttamistapa tuli muutamassa viikossa muuttaa koronaepidemian vuoksi etäterapiaksi. Tämä tarkoitti koko entisenmuotoisen toimintatavan muokkaamista täysin uudenlaiseksi. Oli hienoa huomata, että Eeva tarttui tähän haasteeseen ennakkoluulottomasti. Hän täydensi ammattitaitoaan välittömästi hankkimalla tarvittavan osaamisen ja välineistön, jotta asiakkaiden terapiat eivät keskeytyneet. Jatkuvuus onkin asiakkaille hyvin tärkeää. Tilanteessa, jossa moni toimintaympäristöön liittyvä asia muuttuu, on tärkeää, että tutut ja turvalliset toiminnot ja vuorovaikutussuhteet jatkuvat mahdollisimman muuttumattomina. 

Opin harjoitteluni aikana, että terapeutin tulee olla monella tavalla joustava. Eevan tuli uudessa tilanteessa ohjata paitsi asiakasta, myös asiakkaan luona olevaa läheistä henkilöä. Vuorovaikutussuhde muuttui oleellisesti aikaisemmasta. Kuitenkin hyvin pian tämä uusi toimintatapa alkoi tuntua kaikista osapuolista mielekkäältä ja toimivalta. 

Olen hyvin iloinen siitä, että sain tehdä harjoittelun Eevan luona, ja siitä, että pääsin näkemään näin kattavasti toimintaterapiatyöhän liittyviä asiakokonaisuuksia. Olen myös ylpeä siitä, miten rohkeasti Eeva tarttui haastavaan tilanteeseen ja käänsi sen nopeasti parhain päin. Haasteet on tehty voitettaviksi, ja juuri niistä elämänmakuinen arki koostuu. 

Virpi