16 syytä miksi koira-avusteisuus hyödyttää asiakastyössä

Koira-avusteinen työskentely on kasvattanut viime vuosina suosiotaan. Alalle kaivataan edelleen standardeja, jotta toiminta olisi kauttaaltaan laadukasta, turvallista sekä eettisesti toteutettua. 

Mutta miksi se on niin suosittua tai mikä koira-avusteisuudesta tekee hyödyllistä?

 1. Ahdistaako? Enää ei tarvitse. Koira mukana asiakastyössä vähentää asiakkaan kokemaa ahdistuksen tunnetta, pelkotiloja sekä levottomuutta. 
 2. Kliseinen tosiasia. Verenpaine laskee eläimen kanssa kontaktissa olemisen seurauksena niin asiakkaalla, eläimellä kuin ammattilaisellakin. Relax vaan! 
 3. Kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy koiran läsnäolon seurauksena. 
 4. Mummot ja papat liikkuvat enemmän eläimen kanssa kuin ilman. Erityisesti ikäihmisten keskuudessa eläimet tuovat mukanaan suoraan verrannollisesti myös lisää käveltyjä askelia ja vähentävät sängyn pohjalla makoilua. Toki liikunnan lisääntymisen hyöty on nähtävissä myös monen muunkin asiakasryhmän osalta, mutta tutkimukset ovat osoittaneet tätä erityisesti ikäihmisten kohdalla. 
 5. Haluatko paremman elämänlaadun? Kannattaa aloittaa eläinavusteinen terapia, sillä se lisää tutkitusti yksilön kokemaa elämänlaatua ja hyvän olon tunnetta. 
 6. Koiran omistajat voivat tutkitusti paremmin, kuin ilman koiraa elävät. 
 7. Koira voi toimia asiakassuhteessa erilaisissa rooleissa, joita pystyy peilaamaan keskustelussa myös erilaisiin rooleihin ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa. 
 8. Koiran kautta asiakkaalla on mahdollisuus tuntea olonsa aktiiviseksi toimijaksi, ei vain toiminnan kohteeksi. 
 9. Koiran kautta ammattihenkilö pystyy luomaan nopeammin luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen asiakkaaseen kuin ilman koiraa. 
 10. Koira-avusteisuutta on mahdollista hyödyntää myös asiakkaan oman koiran kautta, jolloin asiakas pystyy mallintamaan kuntoutuksessa harjoiteltuja asioita vielä entistä paremmin omaan arkeensa. 
 11. Jos asiakkaan kanssa tulee tilanteita, että on vaikea keksiä puhuttavaa, koira todennäköisesti saa aikaan keskustelunaihetta hiljaisten hetkien täytteeksi.
 12. Eläinavusteisen työskentelyn kautta on mahdollista pohtia asiakkaiden kanssa ryhmädynamiikkaa, omaa roolia vuorovaikutustilanteissa tai vaikkapa omaa taitoa kohdata toisia ihmisiä ja eläimiä. Näistä jos mistä saa hedelmällistä kasvuympäristöä ja keskustelunaihetta. Löytyykö minulta tarvittavaa taitoa pysähtyä, olla läsnä ja kuunnella? 
 13. Eläimissä on monta mahdollisuutta erilaiseen työskentelyyn. Eläinlajien määrä on sadoissa ellei jopa tuhansissa, joten mahdollisuuksista ja toimintaympäristöistä se ei taatusti jää kiinni. Menetpä sitten maatilalle eläinten luokse tai tuleeko eläin sinun luoksesi. 
 14. Eläinavusteisessa työskentelyssä eläimellä on erilaisia rooleja ja näitä muokkaamalla saat vaihtelua omaan työskentelyysi sekä lähestymistapaan. Onko eläimellä aktiivisempi vai passiivisempi rooli asiakastilanteessa? 
 15. Koira tai mikä tahansa muukin eläin, tuo asiakastilanteeseen uudenlaista huumoria sekä elämää. Koiran käyttäytyminen ei koskaan ole täysin ennalta arvattavaa, joten hauskoja kommelluksia, tottelemattomuutta tai ilakointia saattaa esiintyä. Toisaalta. Tämä on samalla myös työn rikkaus. Tuo elämän inhimilliset puolet esille koiran kautta ja näiden asioiden peilaaminen asiakastilanteeseen – on meidän jokaisen ammattilaisen timanttista ydinosaamista. 
 16. Yksikään asiakastilanne ei koira-avusteisessa työskentelyssä ole samanlainen. Koiran käyttäytyminen ja toiminta on aina ennakoimatonta, vaikka kuinka suunnittelisit sen etukäteen. Tämä on oikeastaan työn yksi rikkaus ja hedelmä. 

 

Jäikö koira-avusteinen työskentely kiehtomaan? Hanki uusin versio Eläinavusteinen interventio kirjasta tästä.   Kirjasta löydät liki 200 sivua lisää perusteluja, teoriaa, palan historiaa sekä valmiita käyttökelpoisia toiminnallisia harjoitteita koira-avusteiseen työskentelyyn. Toista vastaavaa kirjaa ei suomenkielisenä löydy, johon olisi yhtä kattavasti koottu eläinavusteisen intervention prosessia sekä harjoitteita. 

Klikkaa itsesi sisään Tulisiko koirastani kasvatus- ja kuntoutuskoira -verkkoluennolle torstaina 28.5.2020.