Elekieli –koiran paras peili

Koirilla ja ihmisillä on eri kieli, mutta silti meidän pitäisi pystyä elämään yhdessä ja ennen kaikkea vielä ymmärtämäänkin toinen toisiamme. Koirat ovat osa perheyhteisöämme joten niitä tulisi myös pystyä lukemaan ja kommunikoimaan niiden kanssa.

Rauhoittavat signaalit termin lienee lanseerannut norjalainen pitkän linjan koirakouluttaja Turid Rugaas (Hagan Hundeskole). Rauhoittavien signaalien löytyminen perustuu Rugaasin ja Ståle Olegaardin vuosien tutkimustyöhön koirien parissa ympäri maailmaa. Myös susilta on löydetty niin kutsuttuja ”cutoff” –signaaleita (pysäyttäviä signaaleita), joita kuvaillaan useimmissa susista kertovissa kirjoissa. Rauhoittavat signaalit toimivat koiran henkivakuutuksena ja ovat niiden tapa kommunikoida.

Rauhoittavilla signaaleilla koira viestittää itselleen sekä lähiympäristölleen erilaisista tilanteista. Luonnostaan koirat ovat varustettuja loistavilla sosiaalisilla taidoilla sekä kyvyllä pyrkiä välttämään konflikti –tilanteita. Kesykoirat käyttävät hienovaraisemmin näitä rauhoittavia signaaleita kuin varhaisemmat sukulaisensa, mutta kun opimme tunnistamaan ne, koiria on mahtava seurata.

Rauhoittavilla signaaleilla pysäytetään ja estetään aggressioita, stressiä, pelkoa ja muita epämiellyttäviä asioita. Signaalit ovat tapa luoda luottamusta, turvallisuuden tunnetta sekä keskinäistä ymmärrystä.

Koirat viestittävät kehollaan, silmillä, pään liikkeillä, hännän ja ruumiin asennoillaan sekä muilla mahdollisilla eleillä. Esimerkiksi tumman koiran rauhoittavat signaalit voivat olla paljonkin huomaamattomammat kuin vaalean koiran, jolloin koira käyttää vain niitä signaaleita joita siltä ymmärretään. Tummalla koiralla esimerkiksi kieli on näkyvämpi rauhoittava ele kuin silmien räpyttely, joka taas saattaa tehota vaalean koiran käyttämänä vastaavalla tavalla.

3 K:n sääntö

Koirakielellä on epäkohteliasta esimerkiksi tuijottaa silmiin tai tulla kohti, joten pienellä pään käännöllään tai väistöliikkeellä koira voi kertoa rauhasta. Harva meistä ihmisistäkään välittää päin kävelevistä vieraista jotka tunkeutuvat suoraan iholle. Hienotunteisuutta peliin myös koirien kanssa elellessä!

– Käännä pääsi, älä tuijota.

– Kaarra, älä kävele suoraan päin koirakkoa vaan kierrä hieman sivummasta.

– Kumarru, älä lähesty koiraa ylhäältä päin, vaan mene esimerkiksi kyykkyyn jolloin olet koiran kanssa samalla korkeudella.

Liikennevaloista rauhoittaviin signaaleihin

Rauhoittavat signaalit voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan, niin kutsuttuihin pieniin merkkeihin, jolloin koira toimii vielä ”vihreällä” turvallisella vyöhykkeellä, ”keltaiseen”, hieman epävarmempaan alueeseen sekä ”punaiseen” alueeseen, jonka merkit ovat selvimmin tunnistettavissa. Vihreällä alueella koira saattaa olla hieman hermostunut, mutta viestittää pienillä silmänräpäytyksillään ja pään käännöllään asioiden olevan vielä hoidossa. Keltaiselle alueelle mentäessä merkit ovat jo helpommin tunnistettavissa, kuten jähmettyminen, erilaiset sijaistoiminnot sekä murina. Punaisella alueella ollaan jo liian myöhässä, sillä tuolloin koira on viety sellaiseen tilanteeseen,josta se ei selviä muuta kuin puolustautumalla. Näitä merkkejä voivat olla esimerkiksi näykkiminen tai haukkuminen, koira hyökkää. Koiran puremiseen on kuitenkin aina syy.

Mitä isompi uhka, sitä isommat signaalit ja sitä isompi stressi. Tilanteiden ennakointi on tärkeää, jotta toiminta voidaan pitää turvallisella eli vihreällä alueella.

Signaalit voivat olla myös osa luontaista elämää ja käyttäytymistä, eivätkä siis aina tarkoita uhkaa.

Opetellaan yhdessä lukemaan koiriamme!

Lisää koirien elekielestä voit lukea aiemmasta

Kohti vireyden tasapainoa ja tunteiden tunnistamista

blogitekstistämme.

 

Jos puhut eläimille, ne puhuvat sinulle ja opitte tuntemaan toisenne.

Jos et puhu niille, et opi tuntemaan niitä.

Mitä ei tunne, sitä pelkää.

Sen, mitä pelkää, haluaa tuhota.

(Intiaanipäällikkö Pan George)

 

Lähteet:

Turid Rugaas, Rauhoittavat signaalit kirja

– Turid Rugaas, What do I do… When my dog pulls? – dvd

– Rakkaat Haukut, kurssimateriaali