Green Care

Green Care eli niin kutsutuilla vihreä hoiva -menetelmillä, joissa hyödynnetään luontoa sekä eläimiä osana kuntoutustyötä, on pitkät perinteet. Lääkäri William Thomas rakensi 1990- luvun alkupuolella terapeuttisen ympäristön, jota kutsutaan Vaihtoehto-Edeniksi (Eden Alternative), jossa yhdistyvät luonto, eläimet sekä pitkäaikainen hoito. Myös Suomessa valtaosa entisaikojen hoiva- ja sairaalaympäristöistä rakennettiin mäntymetsiin, luonnon välittömään läheisyyteen sekä maatilojen ympärille, joista löytyi luonnollista toimintaa, raitista ilmaa sekä puhtautta. Näiden on kautta aikojen uskottu  edistävän ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevan asiakkaiden kuntoutumisessa.

Green Care -menetelmissä yhdistyvät tavoitteellisuus, vastuullisuus sekä ammatillisuus, jossa yhteisöllä, luonnolla ja toiminnalla on merkittävä rooli. Toimintatapa edistää ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Green Care -menetelmät jaetaan kahteen eri toiminnalliseen työmenetelmään. Vihreä hoiva on tavoitteellista ja ennen kaikkea ammatillista terapia-ja kuntoutustyöskentelyä, joka pohjautuu aina ammatihenkilön omaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan pohjakoulutukseen. Vihreän voiman palvelut sopivat puolestaan enemmänkin itsehoitomenetelmiksi ja tukevat muun muassa lapsen kasvua, nuorisotyötä, itsetuntemusta sekä erilaisten voimavarojen lisääntymistä.

Luontoympäristön ja eläimen hyödyntäminen kasvatus- ja kuntoutustyössä mahdollistaa taitojen ja valmiuksien harjoittelemisen vaihtoehtoisella, toiminnallisella ja kokemuksellisella tavalla. Harjoituksilla voidaan lisätä asiakkaan osallistumista sosiaalista yhteyttä ja terveyttä edistävään toimintaan. Green Care -menetelmät pohjautuvat useimmiten yhteisöllisyyteen, mikä onkin tärkeä voimavara. Menetelminä Green Care sopii kaikille eri asiakasryhmille niin lapsista ikäihmisiin. Toiminnan muoto voi vaihdella kontekstista sekä toimintaympäristöstä riippuen

Suomessa toimii aktiivinen Green Care Finland ry,  joka kokoaa alan toimijoita yhteen. Yhdistys myöntää myös Vihreä Hoiva ja Vihreä Voima -laatumerkkejä, joita eri toimijat voivat hakea.

 

Lähteinä käytetty mm. Velde, P.B., Cipriani, J. & Fisher, G. 2005 Resident and therapist views of animal-assisted therapy: Implications for occupational therapy practice. Australian Occupational Therapy Journal (2005) 52, 43-50 sekä Anundi, E., Suomi, A.& Juusola, M. 2016 Vihreä hoiva ja voima. Terapia- ja valmennuskeskus Helsingin Majakka

 

Mainokset