Voimatassu

Voimatassulla tarjoamme toimintaterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille Pirkanmaan alueella. Toimintaterapia on asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan sekä ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä. Terapiassa harjoitellaan jokapäiväisessä arjessa tarvittavia valmiuksia ja taitoja, kuten hieno- ja karkeamotorisia tehtäviä, tunnesäätely-taitoja tai muita itsestä huolehtimiseen ja asioimiseen liittyviä toimintakokonaisuuksia. Toimintaterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Voit tutustua lähemmin toimintaterapiaan oheisen videon kautta.

Mitä on toimintaterapia?

Tuotamme Tampereella harrastava iltapäivä –kerhotoimintaa alakouluikäisille lapsille lukukoirakerhon muodossa.

Koulutuspalvelumme tarjoavat  täydennyskoulutusta eläin- ja luontoavusteisista sekä toiminnallisista menetelmistä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille.  Voit joko osallistua koulutuspäiviimme tai suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopiva koulutuskokonaisuus.

Verkkokauppamme palvelee sinua vuorokauden ympäri.  Myymme muun muassa alan kirjallisuutta, tunne-ja valokuvakortteja sekä erilaisia toimintavälineitä.

Voimatassun palvelut ovat terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten tuottamia kuntoutus- ja sosiaalipalveluita. Toimintamme on osa Green Care -palveluita, joilla edistetään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä luonto-, eläin- ja maatila-avusteisia menetelmiä hyödyntämällä.

toimintaterapeuttiliitto logo

hfr_finska (1)                gcfin-logo_116

Kansaneläkelaitoksen_logo.svg

Olemme Kelan palveluntarjoaja yksilötoimintaterapian osalta.