Voimatassu

Me Voimatassulla tarjoamme toimintaterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille, järjestämme kerho- ja ryhmätoimintaa sekä koulutuksia. Tuotamme markkinoille jatkuvasti uusia toiminnallisia työskentelymateriaaleja sekä kirjoja.

Työmme keskeisin arvo on asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä arjen tukeminen. Hyödynnämme tässä muun muassa toiminnallisia menetelmiä, eläinavusteisuutta sekä luontoympäristöä. Voimatassu -palveluissa työskentelee terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on eläin- ja Green Care -menetelmiin soveltuvaa täydennyskoulutusta. Toimintamme on osa Green Care -palveluita, joilla edistetään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä luonto-, eläin- ja maatila-avusteisia menetelmiä hyödyntämällä. Kuulumme Green Care Finland ry:n sekä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n sekä noudatamme em. yhdistysten eettisiä ohjeita.

Verkkokauppamme palvelee sinua vuorokauden ympäri.  Myymme muun muassa Eläinavusteinen interventio – asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin -kirjaa sekä tuottamiamme materiaaleja, kuten tunne-ja valokuvakortteja sekä toimintavälineitä.

Pieni pilke silmäkulmassa, loputon into uuden kokeilemiseen sekä rajojen rikkomiseen. Mikään polku ei ole tallattu samanlaiseksi. Jos jotain tarvitaan, se tuotetaan vaikka itse.  Suurella sydämellä ja kotimaisella twistillä. – Eeva/ Voimatassu.

 

gcfin-logo_116