Voimatassu

Tuotamme Voimatassulla monipuolisia ja luontoa hyödyntäviä kuntoutus- ja sosiaalipalveluita. Olemme tehneet toiminnallisia materiaaleja sekä koulutuksia sinullle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen, joka haluat lisätä luonnon vaikuttavuutta työhösi tai olet muutoin kiinnostunut luonnon hyvinvointivaikutuksista.  Myymme  alan kirjallisuutta, tunne-ja valokuvakortteja sekä erilaisia terapia- ja toimintavälineitä.

Tarjoamme Tampereen seudulla lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa sekä harrastava iltapäivä –kerhotoimintaa alakouluikäisille lapsille.

Uusi ja innovatiivinen Voimavaunu -liikkuva tilan konsepti tuo elämys- ja hyvinvointipalvelut asiakkaan ulottuville sekä ympäristöön luontolähtöisellä otteella tietenkin! Tutustu kaikille avoimiin pop up -tapahtumiimme tai tilaa Voimavaunun valmis paketti esimerkiksi omaan toimintayksikköönne tai työpaikallenne.

Toimintamme on osa Green Care -palveluita, joilla edistetään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä luonto-, eläin- ja maatila-avusteisia menetelmiä hyödyntämällä.

Voimatassulla tarjoamme myös toimintaterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille Pirkanmaan alueella. Toimintaterapia on asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan sekä ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä. Terapiassa harjoitellaan jokapäiväisessä arjessa tarvittavia valmiuksia ja taitoja, kuten hieno- ja karkeamotorisia tehtäviä, tunnesäätely-taitoja tai muita itsestä huolehtimiseen ja asioimiseen liittyviä toimintakokonaisuuksia. Toimintaterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

 

toimintaterapeuttiliitto logo

hfr_finska (1)

gcfin-logo_116                      Kansaneläkelaitoksen_logo.svg

Olemme Kelan palveluntarjoaja yksilötoimintaterapian osalta.