Voimatassu

Tuotamme Voimatassulla monipuolisia ja luontoa hyödyntäviä kuntoutus- ja sosiaalipalveluita. Tuotamme toiminnallisia materiaaleja sekä koulutuksia sinullle sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen, joka haluat lisätä luonnon vaikuttavuutta työhösi tai olet muutoin kiinnostunut luonnon hyvinvointivaikutuksista.  Myymme  alan kirjallisuutta, tunne-ja valokuvakortteja sekä erilaisia terapia- ja toimintavälineitä.

Tuotamme Tampereella lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa sekä harrastava iltapäivä –kerhotoimintaa alakouluikäisille lapsille.

Toimintamme on osa Green Care -palveluita, joilla edistetään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä luonto-, eläin- ja maatila-avusteisia menetelmiä hyödyntämällä.

Voimatassulla tarjoamme myös toimintaterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille Pirkanmaan alueella. Palvelu toteutetaan Toimintaterapia Eeva Kahilaniemen kautta.  Toimintaterapia on asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan sekä ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä. Terapiassa harjoitellaan jokapäiväisessä arjessa tarvittavia valmiuksia ja taitoja, kuten hieno- ja karkeamotorisia tehtäviä, tunnesäätely-taitoja tai muita itsestä huolehtimiseen ja asioimiseen liittyviä toimintakokonaisuuksia. Toimintaterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

 

toimintaterapeuttiliitto logo

hfr_finska (1)

gcfin-logo_116                      Kansaneläkelaitoksen_logo.svg

Olemme Kelan palveluntarjoaja yksilötoimintaterapian osalta.